Länk till startsidan

Att studera på grundläggande nivå

Här nedan hittar du information om att studera på grundläggande nivå. Du kan studera på dagtid eller kvällstid i klassrum via utbildningsföretaget Astar. Eller studera på distans via utbildningsföretaget Arena Utbildning.

Vill du ta del av kursutbud, se kurser på grundläggande nivå här på webbplatsen.

Dagtid i klassrum

 • Det är kursstarter var femte vecka. Se aktuella datum när du loggar in för att ansöka.
 • Ansök senast fem veckor innan kursstart.
 • Lektionerna kommer att vara på dagtid i Örnsköldsvik
 • Du kan läsa flera olika ämnen.
 • Kurserna ges av utbildningsföretaget Astar.

Kvällstid i klassrum

 • Det är kursstarter var femte vecka. Se aktuella datum när du loggar in för att ansöka.
 • Ansök senast fem veckor innan kursstart.
 • Lektionerna kommer att vara på kvällen i Örnsköldsvik.
 • Du kan läsa kursen Svenska som andraspråk
 • Kursen ges av utbildningsföretaget Astar.

Distans via webben

 • Det är kursstart varje måndag under hela året.
 • Ansök senast fem veckor innan kursstart.
 • För att se kursutbud, se kurser på grundläggande nivå här på webbplatsen.
 • Kurserna läses helt på distans utan sammankomster. Slutprov i varje kurs görs dock på plats i Örnsköldsvik.

Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand. Vi rekommenderar bara distansstudier om du inte kan studera på dagtid för att du exempelvis jobbar. Du kan få visst stöd i Studielänken, men om du behöver mycket stöd rekommenderar vi inte distansstudier.

Här ser du vilka förkunskaper du behöver för kurserna:

Svenska som andraspråk: Du måste ha godkänt betyg i sfi kurs D.

Engelska: Har du svenska som andraspråk? Då måste du ha godkänt betyg i sfi kurs D. Undantag är om du läser sfi D och redan kan göra dig förstådd på engelska. Efter ansökan gör du test som visar dina kunskaper. Rektor måste sedan godkänna.

Matematik: Om du är elev i sfi D kan du läsa matematik samtidigt som du läser sfi. Rektor måste godkänna din ansökan.

Innan du börjar på grundläggande vuxenutbildning behöver du ibland göra nivåtest för att hitta rätt delkurs för dig. Nivåtest görs i kurserna: svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om du redan har betyg i en delkurs behöver du inte göra test. Då placerar vi dig på nästa nivå. Du får inget betyg efter nivåtest, utan endast ett besked om lämplig delkurs.

Nivåtest utförs antingen via Vuxenutbildningen på plats i Örnsköldsvik, eller på distans via Arena Utbildning.

Vad som gäller för nivåtest i respektive kurs

 • Svenska som andraspråk: Om du kommer direkt från SFI behöver du oftast inte göra nivåtest, utan du placeras i delkurs 1. Du som kommer "utifrån" (alltså inte direkt från studier hos oss) måste göra nivåtest.
 • Engelska: Innan kursstart gör du nivåtest för att hitta rätt delkurs. Om du är helt nybörjare i engelska placeras du i delkurs 1 utan nivåtest.
 • Matematik: Innan kursstart gör du nivåtest för att hitta rätt delkurs.

Såhär gör du nivåtest

1. Anmäl dig

Du måste först göra ansökan till de kurser du vill läsa. Det gör du via e-tjänst, se Ansök om kurser eller yrkesutbildningar här på webbplatsen.

 • För nivåtest på kurser som ges via Vuxenutbildningen eller Astar
  Anmäl dig för nivåtest till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. När du anmält dig får du ett e-post av studie- och yrkesvägledaren med tid och plats för testet. Du får sedan ingen mer kallelse utan måste komma på den tid du anmält dig.
 • För nivåtest på kurser som ges via Arena utbildning distans
  Anmäl dig till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Du kommer sedan att göra ett nivåtest på distans. Nivåtestet kan göras varje vecka, men med fyra veckors anmälningstid.

2. Nivåtestet

 • För nivåtest på kurser via Vuxenutbildningen eller Astar
  Du måste kunna legitimera dig när du kommer till testet.
  Testet tar cirka två timmar (matematik 2,5 timmar).
 • För nivåtest på kurser via Arena Utbildning distans
  Du kommer att få info av din studie- och yrkesvägledare

Notera! Om du får förhinder måste du anmäla detta så fort som möjligt till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare via e-post:

vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se

3. Resultatet

Resultatet får du på e-post ungefär en vecka efter att du gjort nivåtestet.

Du får betyg i varje kurs. Om du vill ha dem på ett dokument måste du själv beställa. Det gör du här på webbplatsen, se beställ betyg.

Du väljer själv din studietakt. Kurstiden för en 100-poängskurs kan vara allt från fem veckor och uppåt. Som exempel kan du läsa på:

 • Heltid 100 % studietakt: 5 veckor
 • Halvtid 50 % studietakt: 10 veckor
 • Kvartsfart 25 % studietakt: 20 veckor

Om du vill läsa på heltid är det lämpligt att läsa två kurser i taget. Du börjar med två kurser på 10 veckor. Sedan läser du en ny omgång med två kurser på 10 veckor.

Vill du däremot studera på halvtid rekommenderar vi att du läser en kurs i taget. Varje kurs tar i så fall 10 veckor.

Tänk på att det kan vara utmanande att läsa en kurs på heltid i fem veckor, speciellt i ämnena matematik, svenska och engelska.

För dig som studerar dagtid i klassrum via Astar gäller följande:

En till två veckor före kursstart får du ett mejl från Astar. Där finns information om dag och tid för din kursstart. Inloggningsuppgifter för ditt skolkonto skickas till din privata mejl. Vi ordnar skolkontot vid informationsträffen.

Du får även information om schema och kurslitteratur.

För dig som studerar på distans via Arena Utbildning gäller följande:

Alla distanskurser startar på måndagar. Du startar individuellt med hjälp av dator.

En till två veckor före kursstart kommer du att få ett sms från Arena Utbildning. Där finns information om hur du skapar ett konto i lärplattformen Exlearn, där hela din kurs sedan kommer att finnas. Där finns också en kort introduktionskurs för Exlearn. Du lär dig hur Exlearn fungerar, hur du bokar prov, kontaktar din lärare, lämnar in uppgifter med mera. Du får också veta om din kurslitteratur.

Inför att du ska börja studera kan du kolla upp vilken kurslitteratur du behöver.

För dig som studerar dagtid eller kvällstid i klassrum via Astar gäller följande:

Böcker kan köpas vid kursstarten. Betala med Swish. Övrigt material delas ut vid samlingen.

För dig som studerar på distans via Arena Utbildning gäller följande:

Arena Utbildnings webbplats Länk till annan webbplats. kan du söka efter kurs och se vilken kurslitteratur du behöver. Om det står att digital litteratur är integrerad i kursen så är den gratis. Annars måste du själv skaffa böckerna.


Dagtid

Vi ses vid två tillfällen per vecka för svenska som andraspråk, ett tillfälle för matematik, engelska samt samhällsorienterade kurser. Om du arbetar och inte kan komma varje lektion, försöker vi hjälpa till så att du kan följa med i kursen. Du kan t.ex få information digitalt.

Kvällstid

Vi träffas en kväll per vecka. Vi har gemensam start med grammatik, något att läsa eller diskutera. Precis som på dagtid samarbetar vi i klassrummet och du får även information digitalt. Det finns också tid för dig att arbeta individuellt med din kurs och chans att få hjälp av läraren under en kvällslektion.

Du studerar på distans via lärplattformen Exlearn. Du kan inte ringa din lärare, utan du får hjälp via digitala verktyg. Du måste ha datorvana och tillgång till dator. Det fungerar inte med enbart telefon.

När du loggar in i Exlearn hittar du en introduktionskurs till själva lärplattformen. Ta dig tid att gå igenom introduktionen så du blir bekant med Exlearn redan från början.

Inlämningsuppgifter och examination

 • Under kursen lämnar du in skriftliga uppgifter som bedöms av din lärare.
  Du måste följa din studieplan och lämna in dina uppgifter i tid. Du kan lämna in före deadline, och i så fall fortsätta med nästa uppgift, eftersom hela kursen finns tillgänglig i lärplattformen. Du kan dock inte lämna in senare. Om du behöver mer tid måste du förlänga kursen i samråd med en studie- och yrkesvägledare.
 • Varje kurs avslutas med en skriftlig examination på plats i Örnsköldsvik. Du måste boka provet minst 2 veckor i förväg. Du bokar i Exlearn.

Du kan använda Lärcentrums lokaler

Ibland kan det kännas bra att studera i en annan miljö än i hemmet. Alla som läser på distans kan använda lokalerna i Lärcentrum, som ligger i Arken Trekanten, Lasarettsgatan 5, läs mer om Lärcentrum här.

Din studieplan visar dina kurser, antalet poäng, start och slutdatum samt dina mål med studierna. Det är först och främst de uppgifter du lämnar i din ansökan och i samtal med studie- och yrkesvägledare.

För att se din studieplan behöver du logga in med bankID på sidan Ansök och se studieplan.

Det är viktigt att du följer din studieplan och har koll på vad du ska göra varje vecka så att du inte hamnar efter i din planering. Om du tvingas förlänga en kurs med bara en vecka kan det påverka ditt studiestöd från CSN. Läs mer om studiestöd och vilka skyldigheter du har på CSNs webbplats Länk till annan webbplats..

Meddela ändringar i din studieplan

Om du märker att du inte hinner klart som du planerat bör du diskutera alternativen med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

 • Vill du förlänga en kurs ska det göras senast två veckor före planerat kursslut, annars riskerar kursen att avslutas och betygssättas vid det ursprungliga datumet. Efter datum för kursslut går det inte att förlänga kursen.
 • Om du inte är aktiv i en kurs avbryts du automatiskt efter tre veckors inaktivitet (om du inte meddelat sjukdom eller planerad ledighet). Om kursen har blivit avbruten på grund av inaktivitet och du vill återuppta den måste du söka på nytt.

Om du vill ta ledigt från distansstudier finns några alternativ:

 1. Du är ledig mellan två kurser. Du planerar alltså för ett uppehåll i studierna, som kan vara en vecka lika väl som hela sommaren. Under uppehållet kan du inte få stöd från CSN.
 2. Du förlänger en kurs så att du hinner lämna in dina uppdrag i tid trots ledigheten. I så fall pågår kursen, men i lägre studietakt.
 3. Du följer din studieplan och lämnar in dina uppgifter i tid trots några dagars ledighet.
 4. Du avbryter den pågående kursen. Om du vill fullfölja måste du i så fall söka kursen igen med nytt startdatum.

Sjukdom och vård av barn

Blir du sjuk eller behöver vårda barn eller närstående måste du meddela första sjukdagen till CSN för att få behålla din ersättning. Läs mer på CSNs webbplats.