Viktig information om coronapandemin

Kurser på grundläggande nivå

Här visas kurser på grundläggande nivå. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Kurserna ges av utbildningsföretagen Astar och Arena Utbildning.

För information om att studera på grundläggande nivå, se Att studera på grundläggande nivå här på webbplatsen.

Vill du ansöka till kurserna, se Ansök till kurser eller yrkesutbildningar här på webbplatsen.

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Du läser i Studielänken. Anmäl dig till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

Kurser för grundskolenivå

Svenska

Poäng

Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.

Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200

Engelska


Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.

Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.

Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen är biologi, fysik och kemi. Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla naturorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Biologi och Fysik på distans.

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, inledande kurs

100

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Biologi

150

Fysik

150

Kemi

150

Samhällsorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen är samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla samhällsorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap på distans.

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, inledande kurs

100

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Kursutbud grundläggande nivå Arena Utbildning distans

Kurs

Svenska delkurs 1-4

Svenska som andraspråk delkurs 1-4

Engelska delkurs 1-4

Matematik delkurs 1-4

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs

Geografi

Historia

Kemi

Religionskunskap

Samhällskunskap

Biologi

Fysik