Länk till startsidan

Kurser på grundläggande nivå

Här visas kurser på grundläggande nivå. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Kurserna ges av utbildningsföretagen Astar och Arena Utbildning.

Förkunskaper

För dig med svenska som modersmål krävs det inga förkunskaper. För dig med annat modersmål än svenska krävs det godkänt betyg i SFI D för att kunna läsa grundläggande svenska som andraspråk. Här kan du läsa mer om SFI.

Ansökan

Astar har kursstart var femte vecka. Du kan se nästa tillgängliga kursstart när du loggar in för att ansöka.

Arenas kurserna är öppna att söka hela året. Du behöver skicka din ansökan senast söndag klockan 24:00 minst fem veckor före önskad kursstart.

Du ansöker via e-tjänsten Ansök och se studieplan.

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Du läser i Studielänken. Anmäl dig till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

Kurser för grundskolenivå

Svenska

Poäng

Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.

Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200

Engelska


Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.

Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.

Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen är biologi, fysik och kemi. Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla naturorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Biologi och Fysik på distans.

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, inledande kurs

100

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Biologi

150

Fysik

150

Samhällsorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen är samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla samhällsorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap på distans.

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, inledande kurs

100

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Kursen ger grundläggande kunskaper i svenska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.

Kursutbud grundläggande nivå Arena Utbildning distans

Svenska

Poäng

Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200

Svenska som andraspråk

Kursen ger grundläggande kunskaper i svenska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.

Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200

Engelska


Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.

Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.

Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen är biologi, fysik och kemi. Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla naturorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurserna kemi, fysik och biologi att läsa separat.

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, inledande kurs

100

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Biologi

150

Fysik

150

Kemi

150

Samhällsorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen är samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, då ingår alla samhällsorienterande ämnen. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap att läsa separat.

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, inledande kurs

100

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150