Länk till startsidan

Fritidshem (fritids)

Bra att veta

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Om du önskar plats på fritidshem för ditt barn behöver du ansöka om fritidshemsplats. När ansökan är beviljad så erbjuds barnet en plats. Örnsköldsviks kommun har år 2022/2023 ingen kötid.

Barn som har placering på förskola eller hos dagbarnvårdare får sin placering avslutad 31 juli. Om barnet gått i allmän förskola, 15 september - 31 maj, får barnet sin placering avslutad 31 maj.

På sommaren håller fritidshemmen stängt under fyra veckor, oftast under juli månad. Då är verksamheten i området samlad till en sommaröppen enhet. Barn från andra förskolor, fritidshem och familjedaghem erbjuds då plats där.

Korttidstillsyn är till för äldre skolungdomar med funktionsnedsättningar som behöver tillsyn efter skolan medan vårdnadshavarna arbetar.

Undervisningen i fritidshemmet ska sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever som har ett annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Om barnet inte har behov av fritidshemsplats behöver ni avsluta nuvarande placering. Uppsägningstiden är två månader. Vid ny placering inom 4 månader tas avgift ut under uppehållet.

Örnsköldsviks kommuns skolor använder det digitala systemet Vklass för att registrera och kommunicera elevernas närvaro och frånvaro. Där skrivs även övrig information från skolan och fritidshemmet till vårdnadshavare och elever. Det kan exempelvis vara veckobrev, bokning av utvecklingssamtal, inbjudan till föräldramöten, schema och individuella utvecklingsplaner.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.

Alneskolan F-9 (även Fritidshem)
Norra Skepparvägen
891 78 Bonässund
Expedition 0660-26 54 70

Rektor F-4
Marianne Hägglund
073-274 14 32
marianne.hagglund@ornskoldsvik.se

Rektor 5-9
Jenny Björkman
072-515 39 80
jenny.bjorkman@ornskoldsvik.se


Anundsjöskolan F-9 (även Fritidshem)
Köpmangatan 68
895 30 Bredbyn
Expedition 0660-26 52 11

Rektor
Mats Falck
072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se

F-klass 076-136 62 87
Åk 1 076-106 33 17
Åk 2
Åk 3 076-135 60 39
Åk 4 073-384 73 36
Åk 5 073-385 16 63
Åk 6 073-384 73 55
Fritids 070-205 82 70


Banafjälskolan F-6 (även Fritidshem)
Banafjäl 205
891 96 Arnäsvall

Rektor
Lina Gidlund
073-032 08 91
lina.gidlund@ornskoldsvik.se

Åk F-2 samt fritidshemmet: 073-274 13 97
Åk 3-4: 073-394 07 37
Åk 5-6: 073-394 06 16


Bjästaskolan F-9 (även Fritidshem)
Skolvägen 1
893 30 Bjästa
Expedition 0660-26 50 24

Rektor F-6
Elisabeth Kjellsson
070-191 98 48
elisabeth.kjellsson@ornskoldsvik.se

Bitr. rektor 7-9
Johan Lindqvist
076-1001659
johan.lindqvist@ornskoldsvik.se


Björnaskolan F-9 (även Fritidshem)
Centralgatan 12
890 50 Björna
Expedition 0660-26 54 20

Rektor
Anna Moberg
0660-26 54 33
072-227 97 23
anna.moberg@ornskoldsvik.se

Årskurs F-3 073-047 33 30
Årskurs 4-6 073-023 82 01
Årskurs 7-9 073-021 88 90
Fritidshem 072-221 46 40


Domsjöskolan F-6 (även Fritidshem)
Vallvägen 1
892 40 Domsjö
Områdesexpedition 0660-26 54 20

Rektor
David Nygren
070-190 90 59
david.nygren@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor, ansvarig för F-3
Marie Thonfors
073-046 63 13
marie.thonfors@ornskoldsvik.se


Geneskolan 7-9

Hammarvägen 9
892 31 Domsjö
Expedition 0660-26 53 33

Rektor
Linus Rutegård
073-764 87 09
linus.rutegard@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor
Birgitta Boberg
073-031 67 13
birgitta.boberg@ornskoldsvik.se


Gideåskolan F-6 (även Fritidshem)
Skollärarvägen 3
896 93 Gideå
Expedition 0660-786 65

Rektor
Anna Moberg
0660-265433
anna.moberg@ornskoldsvik.se

Bitr.rektor
Theresia Bylund
073-0507902
theresia.bylund@ornskoldsvik.se

Fritidshem 073-275 54 53

Haffstaskolan F-3 (även Fritidshem)
Haffsta 201
894 93 Överhörnäs
073-275 55 39

Rektor
Malin Petersson
073-270 49 47
malin.petersson@ornskoldsvik.se


Hemlingskolan F-6 (även Fritidshem)
Hemling 263
890 51 Långviksmon
073-074 22 11

Rektor
Anna Moberg
0660-265433
anna.moberg@ornskoldsvik.se

Bitr.rektor
Theresia Bylund
073-0507902
theresia.bylund@ornskoldsvik.se

Fritidshem 070-302 63 41


Husumskolan F-9 (även Fritidshem)
Bruksvägen 169
896 32 Husum
Expedition 0660-26 50 71
Fritidshem 070-191 28 25

Rektor
Richard Persson
072-216 81 64
richard.persson@ornskoldsvik.se


Hållängetskolan F-6 (även Fritidshem)
Hörnettvägen 66
892 51 Domsjö
0660-787 94

Rektor
Elisabeth Kjellsson
070-191 98 48
elisabeth.kjellsson@ornskoldsvik.se


Höglandskolan F-6 (även Fritidshem)
Åvägen 12
891 51 Örnsköldsvik
Expedition 0660-880 11, 070-172 90 05

Rektor Åk F-6
Björn Eriksson
073-274 12 53
bjorn.eriksson@ornskoldsvik.se

Bitr rektor Åk F-3
Lars von Ahn
073-048 44 19
lars.von.ahn@ornskoldsvik.se


Höglidenskolan 7-9
Folkparksgatan 6
891 62 Örnsköldsvik
Expedition 0660-887 55

Rektor 7-9
Jerry Carlström
0660-26 52 74
070-190 61 52
jerry.carlstrom@ornskoldsvik.se


Idbynskolan F-5 (även Fritidshem)
Idbyn 311
891 96 Arnäsvall
0660-25 00 62

Fritidshem: 073-270 49 36

Rektor
Lina Gidlund
073-032 08 91
lina.gidlund@ornskoldsvik.se


Järvedskolan F-4 (även Fritidshem)
Murarvägen 6
891 77 Järved
0660-37 08 26

Rektor
Marianne Hägglund
073-274 14 32
marianne.hagglund@ornskoldsvik.se


Köpmanholmenskolan F-6 (även Fritidshem)
Pl 370
Hummelviksvägen 8
893 40 Köpmanholmen

Förskoleklass - 073-270 20 54
Årskurs 1 - 073-270 31 15
Årskurs 2 - 073-274 83 55
Årskurs 3 - 073-274 83 52
Årskurs 4 - 073-274 83 54
Årskurs 5 - 073-274 83 56
Årskurs 6 - 073-270 31 16

Lillfritids: 070-263 05 58 (förskoleklass-årkurs 1)
Storfritids: 073-275 45 99 (årskurs 2 och äldre)

Rektor
Charlie Lessnert
072-214 70 40
charlie.lessnert@ornskoldsvik.se


Mellanselskolan F-6 (även Fritidshem)
Skolgatan 21
890 42 Mellansel
073-670 84 86

Rektor
Mats Falck
072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se

Bitr rektor
Susann Lundberg
076-110 44 87
susann.lundberg@ornskoldsvik.se


Moskolan F-6 (även Fritidshem)
Molidenvägen 12
894 95 Moliden
070-345 25 13

Fritidshem: 073-275 55 46

Rektor
Mats Falck
072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se


Mycklingskolan F-3 (även Fritidshem)
Mycklingsvägen 20
894 30 Själevad

Rektor
Malin Petersson
073-270 49 47
malin.petersson@ornskoldsvik.se


Norrflärkeskolan F-6 (även Fritidshem)
Norrflärke 186
895 93 Bredbyn
0660-26 54 16

Biträdande rektor
Susann Lundberg
076-110 44 87
susann.lundberg@ornskoldsvik.se

Fritids 073-029 63 31


Sidensjöskolan F-6 (även Fritidshem)
Angersmannusväg 16
893 95 Sidensjö

Rektor
Charlie Lessnert
072-214 70 40
charlie.lessnert@ornskoldsvik.se


Själevadskolan F-6 (även Fritidshem)
Hampnäsvägen 32
894 30 Själevad
Expedition: 0660-26 51 38

Rektor F-6
Jennie Lindh
073-048 26 08
jennie.lindh@ornskoldsvik.se


Själevadskolan 7-9
Myntvägen 6
894 30 Själevad
Expedition 0660-26 51 38

Rektor 7-9
Maria Axelsson
070-190 34 18
maria.axelsson@ornskoldsvik.se


Skorpedskolan F-6 (även Fritidshem)
Källvägen 3
895 97 Skorped

Rektor
Bitrrektor Jennie Olsson
070-333 79 26


Fritidshem: 073-033 61 25

Årskurs F-1 - 073-049 42 80
Årskurs 2-3 - 073-082 59 30
Årskurs 4-6 - 073-029 73 79

Skärpe-Ängetskolan F-4

Åk F-2 (även fritidshem)
Hingstvägen 2A
891 42 Örnsköldsvik

Åk 3–4 (även fritidshem)
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

Rektor Tommy Nordman
070-190 61 53
tommy.nordman@ornskoldsvik.se

Expedition 0660-26 52 72


Sundskolan F-6 (även Fritidshem)
Vetevägen 12
892 33 Domsjö
Områdesexpedition 0660-26 53 33

Rektor
Katrin Lindgren
072-512 46 90
katrin.lindgren@ornskoldsvik.se

Bitr.rektor, ansvarig för F-3
Marie Thonfors
073-046 63 13
marie.thonfors@ornskoldsvik.se


Sörlidenskolan F-6 (även Fritidshem)
Järvstagatan 9
891 61 Örnsköldsvik
Expedition 0660-887 55

Rektor F-6
Björn Norgren
073-270 31 10
bjorn.norgren@ornskoldsvik.se


Trehörningsjöskolan F-3 (även Fritidshem)
Villagatan 2
890 54 Trehörningsjö
073-043 98 84

Rektor
Anna Moberg
0660-265433
anna.moberg@ornskoldsvik.se

Bitr.rektor
Theresia Bylund
073-0507902
theresia.bylund@ornskoldsvik.se


Ängetskolan 5–9

Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

Rektor
Mariana Karlsson
073-270 31 04
mariana.karlsson@ornskoldsvik.se

Expedition 0660-26 52 72


Örnsköldskolan F-3 (även Fritidshem)
Storgatan 42
891 34 Örnsköldsvik

Rektor
Eva Johansson
0660-889 12
073-270 75 11
eva.johansson@ornskoldsvik.se