Länk till startsidan

Fritidshem (fritids)

Bra att veta

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Om du önskar plats på fritidshem för ditt barn behöver du ansöka om fritidshemsplats. När ansökan är beviljad så erbjuds barnet en plats. Örnsköldsviks kommun har år 2022/2023 ingen kötid.

Barn som har placering på förskola eller hos dagbarnvårdare får sin placering avslutad 31 juli. Om barnet gått i allmän förskola, 15 september - 31 maj, får barnet sin placering avslutad 31 maj.

På sommaren håller fritidshemmen stängt under fyra veckor, oftast under juli månad. Då är verksamheten i området samlad till en sommaröppen enhet. Barn från andra förskolor, fritidshem och familjedaghem erbjuds då plats där.

Korttidstillsyn är till för äldre skolungdomar med funktionsnedsättningar som behöver tillsyn efter skolan medan vårdnadshavarna arbetar.

Undervisningen i fritidshemmet ska sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever som har ett annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Om barnet inte har behov av fritidshemsplats behöver ni avsluta nuvarande placering. Uppsägningstiden är två månader. Vid ny placering inom 4 månader tas avgift ut under uppehållet.

Örnsköldsviks kommuns skolor använder det digitala systemet Vklass för att registrera och kommunicera elevernas närvaro och frånvaro. Där skrivs även övrig information från skolan och fritidshemmet till vårdnadshavare och elever. Det kan exempelvis vara veckobrev, bokning av utvecklingssamtal, inbjudan till föräldramöten, schema och individuella utvecklingsplaner.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.

Alne skolupptagningsområde

Alneskolan F-9

Norra Skepparvägen
891 78 Bonässund
Expedition: 0660-26 54 70

Rektor F-4: Marianne Hägglund 073-274 14 32
marianne.hagglund@ornskoldsvik.se

Rektor 5-9: Jennie Björkman 072-515 39 80
jenny.bjorkman@ornskoldsvik.se

 

Järvedskolan F-4

Murarvägen 6
891 77 Järved
Expedition: 0660-26 54 70

Rektor: Marianne Hägglund 073-274 14 32
marianne.hagglund@ornskoldsvik.se

 

Anundsjö skolupptagningsområde

Anundsjöskolan F-9

Köpmangatan 68
895 30 Bredbyn
Expedition: 0660-26 52 11

Rektor: Mats Falck 072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Jennie Olsson 070-333 79 26
jennie.persson@ornskoldsvik.se

 

Mellanselskolan F-6

Skolgatan 21
890 42 Mellansel
Expedition: 0660-26 52 11

Rektor: Mats Falck 072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Susann Lundberg 073-270 31 15
susann.lundberg@ornskoldsvik.se

 

Moskolan F-6

Molidenvägen 12
894 95 Moliden
Expedition: 0660-26 52 11

Rektor: Mats Falck 072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Susann Lundberg 073-270 31 15
susann.lundberg@ornskoldsvik.se

 

Norrflärkeskolan F-6

Norrflärke 186
895 93 Bredbyn
Expedition: 0660-26 52 11

Rektor: Mats Falck 072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Susann Lundberg 073-270 31 15
susann.lundberg@ornskoldsvik.se

 

Skorpedskolan F-6

Källvägen 3
895 97 Skorped
Expedition: 0660-26 52 11

Rektor: Mats Falck 072-230 23 86
mats.falck@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Jennie Olsson 070-333 79 26
jennie.persson@ornskoldsvik.se

 

Bjästa skolupptagningsområde

Bjästaskolan F-9

Skolvägen 1
893 30 Bjästa
Expedition: 0660-26 50 24

Rektor: Johan Lindqvist 076-100 16 59
johan.lindqvist@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor F-6: Victoria Andersson 076-107 64 94
victoria.andersson@ornskoldsvik.se

 

Köpmanholmenskolan F-6

Pl 370
Hummelviksvägen 8
893 40 Köpmanholmen
Expedition: 0660-26 50 24

Rektor: Charlie Lessnert 072-214 70 40
charlie.lessnert@ornskoldsvik.se

 

Sidensjöskolan F-6

Angersmannusväg 16
893 95 Sidensjö
Expedition: 0660-26 50 24

Rektor: Charlie Lessnert 072-214 70 40
charlie.lessnert@ornskoldsvik.se

 

Björna skolupptagningsområde

Björnaskolan F-9

Centralgatan 12
890 50 Björna
Expedition: 0660-26 54 20

Rektor: Sara Yngvesson 076-525 12 78
sara.a.yngvesson@ornskoldsvik.se

 

Gideåskolan F-6

Skollärarvägen 3
896 93 Gideå
Expedition: 0660-26 54 20

Rektor: Sara Yngvesson 076-525 12 78
sara.a.yngvesson@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Christina Näslund, 076-138 94 18 christina.naslund@ornskoldsvik.se

 

Hemlingskolan F-6

Hemling 263
890 51 Långviksmon
Expedition: 0660-26 54 20

Rektor: Sara Yngvesson 076-525 12 78
sara.a.yngvesson@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Christina Näslund, 076-138 94 18 christina.naslund@ornskoldsvik.se

 

Trehörningsjöskolan F-3

Villagatan 2
890 54 Trehörningsjö
Expedition: 0660-26 54 20

Rektor: Sara Yngvesson 076-525 12 78
sara.a.yngvesson@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Christina Näslund, 076-138 94 18 christina.naslund@ornskoldsvik.se

 

Gene skolupptagningsområde

Domsjöskolan F-6

Vallvägen 1
892 40 Domsjö
Expedition: 0660-26 53 33

Vikarierande rektor: Linn Fredriksson 076-396 73 78
linn.fredriksson@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Marie Thonfors 073-046 63 13
marie.thonfors@ornskoldsvik.se

 

Geneskolan 7-9

Hammarvägen 9
892 31 Domsjö
Expedition: 0660-26 53 33

Rektor: Linus Rutegård 073-764 87 09
linus.rutegard@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Birgitta Boberg 073-031 67 13
birgitta.boberg@ornskoldsvik.se

 

Hållängetskolan F-6

Hörnettvägen 66
892 51 Domsjö
Expedition: 0660-26 50 71

Rektor: Elisabeth Kjellsson 070-191 98 48
elisabeth.kjellsson@ornskoldsvik.se

 

Sundskolan F-6

Vetevägen 12
892 33 Domsjö
Expedition: 0660-26 53 33

Rektor: Katrin Lindgren 072-512 46 90
katrin.lindgren@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Marie Thonfors 073-046 63 13
marie.thonfors@ornskoldsvik.se

 

Husum skolupptagningsområde

Banafjälskolan F-6

Banafjäl 205
891 96 Arnäsvall
Expedition: 0660-26 50 71

Rektor: Richard Persson 072-216 81 64
richard.persson@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Carola Sundström 076-101 34 84

 

Husumskolan F-9

Bruksvägen 169
896 32 Husum
Expedition: 0660-26 50 71

Rektor: Richard Persson 072-216 81 64
richard.persson@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Kristina Lundberg 072-237 04 27

 

Idbynskolan

Idbyn 311
891 96 Arnäsvall
Expedition: 0660-26 50 71

Rektor: Richard Persson 072-216 81 64
richard.persson@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Carola Sundström 076-101 34 84

 

Högliden skolupptagningsområde

Höglandskolan F-6

Åvägen 12
891 51 Örnsköldsvik
Expedition: 0660-880 11

Rektor: Lars Von Ahn 073-048 44 19
lars.von.ahn@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Lina Gidlund 073-032 08 91
lina.gidlund@ornskoldsvik.se

 

Höglidenskolan åk 7-9

Folkparksgatan 6
891 62 Örnsköldsvik
Expedition: 0660-887 55

Rektor: Jerry Carlström 073-526 78 34
jerry.carlstrom@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Anna Moore 073-084 98 69
anna.moore@ornskoldsvik.se

 

Sörlidenskolan F-6

Järvstagatan 9
891 61 Örnsköldsvik
Expedition: 0660-887 55

Rektor: Björn Norgren 073-270 31 10
bjorn.norgren@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Annelie Sandin 076-127 45 69
annelie.sandin@ornskoldsvik.se

 

Örnsköldskolan F-3

Storgatan 42
891 34 Örnsköldsvik
Expedition: 0660-880 11

Rektor: Björn Norgren 073-270 31 10
bjorn.norgren@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor: Annelie Sandin 076-127 45 69
annelie.sandin@ornskoldsvik.se

 

Själevad skolupptagningsområde

Haffstaskolan F-3

Haffsta 201
894 93 Överhörnäs
Expedition: 0660-26 51 38

Rektor: Jennie Lindh 073-048 26 08
jennie.lindh@ornskoldsvik.se

 

Mycklingskolan F-3

Mycklingsvägen 20
894 30 Själevad
Expedition: 0660-26 51 38

Rektor: Jennie Lindh 073-048 26 08
jennie.lindh@ornskoldsvik.se

 

Själevadskolan F-9

Myntvägen 6
894 30 Själevad
Expedition: 0660-26 51 38

Vikarierande rektor: Roger Sundin 073-025 07 10

Biträdande rektor F-3: Carolina Callsen 073-025 07 10
carolina.callsen@ornskoldsvik.se

Biträdande rektor åk 4-6: Sara Bruzelli 070-374 13 66

Vikarierande biträdande rektor åk 7-9: Jennifer Nilsson
jennifer.nilsson@ornskoldsvik.se

 

Änget skolupptagningsområde

Skärpeskolan F-2

Hingstvägen 2A
891 42 Örnsköldsvik
Expedition: 0660-26 52 72

Rektor: Tommy Nordman 070-190 61 53
tommy.nordman@ornskoldsvik.se

 

Ängetskolan 3-4

Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik
Expedition: 0660-26 52 72

Rektor: Tommy Nordman 070-190 61 53
tommy.nordman@ornskoldsvik.se

 

Ängetskolan åk 5-9

Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik
Expedition: 0660-26 52 72

Rektor: Mariana Karlsson 073-270 31 04
mariana.karlsson@ornskoldsvik.se