Länk till startsidan

Stöd i föräldraskapet

Bra att veta

När du som vårdnadshavare behöver stöd och hjälp att möta olika frågor och utmaningar i din roll finns hjälp att få. Socialtjänsten kan erbjuda ett flertal öppna insatser till ditt stöd. Att insatserna är öppna betyder att det är frivilligt att delta i men du behöver ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Det ansöker du om genom att kontakta mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna.

Du kan till exempel få stöd om du upplever problem i relationen med ditt barn eller ungdom. Det kan gälla konflikter eller svårigheter i samspel eller anknytning och att bemöta ditt barn på ett fungerande sätt. Det kan också finnas problem med gränssättning och struktur i hemmet eller att det har förekommit kränkningar och/eller våldsamma handlingar gentemot barnet.

Stödet utformas i dialog med dig som vårdnadshavare. Exempel på insatser som socialtjänsten kan erbjuda är: Funktionell familjeterapi (FFT), Multi systemisk terapi (MST), Marte Meo, Parenting young children (PYC), Lågaffektivt föräldraskap, Cope, Vägledande samspel och Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB). Mer information om de olika insatserna får du under din kontakt med socialtjänsten.

Du kan också vända dig till föräldrabyrån för ett förebyggande och stärkande stöd. Det är en helt öppen och kostnadsfri verksamhet som alla med barn och ungdomar mellan 0 och 17 år kan ta del av utan någon biståndsbeslut.

Kontakt

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10:00–11:30 och 13:00–15:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag , 10:00-11:30 onsdag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten läses på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)