Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Föräldrabyrån

Bra att veta

Har du svårt att få föräldralivet att gå ihop?
Känner du att du bara tjatar?
Tycker dina barn att du är världens jobbigaste förälder?
Känner du att det är svårt att nå fram till ditt barn?
Det kan kännas svårt att vara förälder

Du som är förälder eller närstående till ett barn eller ungdom i åldern 6-17 år är välkommen att kontakta oss för ett första besök eller annat stöd. Genom Föräldrabyrån får du möjlighet att utveckla och stärka din föräldraroll. Föräldrabyrån erbjuder gruppverksamhet, föreläsningar och möjlighet till enskilt stöd i föräldraskapsfrågor. Ett exempel är kursen enligt konceptet Alla Barn i Centrum (ABC). Programmet, som är utvecklat av Stockholms stad, fokuserar bland annat på närvaro, att stärka relationer, hantera konflikter, minska stressen i föräldrarollen och att vara en förebild.

Besöken är kostnadsfria. De som du möter hos Föräldrabyrån har tystnadsplikt. Om det visar sig att du behöver annan typ av stöd, så kan Föräldrabyrån hänvisa dig vidare. Möjlighet till tolk finns. På föräldrabyrån arbetar socionomer och psykologer tillsammans för en bred kompetens kring familjeliv och skola. Föräldrabyrån omfattas av anmälningsskyldighet. 

Barns rättigheter, jämlikhet och jämställdhet är viktiga utgångspunkter för föräldrabyråns arbete. De övergripande målen för föräldrabyråns verksamhet är att:

  • främja hälsa och jämställt föräldraskap samt förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.
  • vägleda vårdnadshavare i sitt föräldraskap genom att erbjuda ett relevant och tillgängligt föräldraskapsstöd
  • främja skolnärvaro.

Kontakt

Föräldrabyrån

Adress: Nygatan 8C, våning 3, 891 88 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-889 85, tisdag-torsdag 09:00–12:00. Övrig kontorstid finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)