Länk till startsidan

Föräldrabyrån

Bra att veta

Föräldrabyrån är stängd från och med 1 juli och öppnar igen 5 augusti. Från 5 augusti besvaras de ärenden som skickats in via e-tjänsten under den stängda perioden.

Du som är förälder eller närstående till ett barn eller ungdom i åldern 0-17 år är välkommen att kontakta oss för ett första besök eller annat stöd. Genom föräldrabyrån får du möjlighet att utveckla och stärka din föräldraroll. Föräldrabyrån erbjuder gruppverksamhet, föreläsningar och möjlighet till enskilt stöd i föräldraskapsfrågor.

Besöken är kostnadsfria. De som du möter hos föräldrabyrån har tystnadsplikt. Om det visar sig att du behöver annan typ av stöd, så kan föräldrabyrån hänvisa dig vidare. Möjlighet till tolk finns. På Föräldrabyrån arbetar socionomer och psykologer tillsammans för en bred kompetens kring familjeliv och skola. Föräldrabyrån omfattas av anmälningsskyldighet.

Barns rättigheter, jämlikhet och jämställdhet är viktiga utgångspunkter för föräldrabyråns arbete. De övergripande målen för föräldrabyråns verksamhet är att:

 • främja hälsa och jämställt föräldraskap samt förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.
 • vägleda vårdnadshavare i sitt föräldraskap genom att erbjuda ett relevant och tillgängligt föräldraskapsstöd
 • främja skolnärvaro.

Grupper

 • Alla Barn i Centrum (ABC).
  Föräldragruppen fokuserar på det som fungerar i relationen mellan barn och föräldrar, att stärka föräldrarollen, minska stressen, hantera konflikter och att vara en förebild.
 • Barnperspektiv vid separation
  Föräldragrupp för föräldrar som separerat. Syftet är att synliggöra barnets behov och situation vid separation, och arbeta med frågan ”Vad kan jag göra för att underlätta för mitt barn?” Om båda föräldrarna önskar delta går ni inte vid samma grupptillfällen. 3-8 deltagare per grupp.
 • Föräldraperspektiv vid skolfrånvaro
  Syftet med gruppen är att ha fokus på föräldrarollen vid skolfrånvaro, kunskapspåfyllnad och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föräldrar

Är du intresserad? Välkommen att höra av dej till via telefon eller e-tjänsten.

Kontakt

Föräldrabyrån

Adress: Nygatan 8C, våning 3, 891 88 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-889 85, tisdag-torsdag 09:00–12:00. Övrig kontorstid finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)