Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Stöd till barn med separerade vårdnadshavare i konflikt

Stöd till barn med separerade vårdnadshavare i konflikt

Är du separerad vårdnadshavare med barn i åldern 7–12 år och har en konfliktfylld relation till den andra vårdnadshavaren har du möjlighet att få stöd för barnets situation. Om du upplever att ditt barn behöver stöd i att sätta ord på sina tankar och känslor kring konflikten er föräldrar emellan, få hjälp att se möjligheter att hantera sin situation och träffa andra unga i liknande situation finns en nystartad gruppverksamhet som kallas Hanna och Theo.

Gruppverksamheten leds av behandlare som arbetar på barn-, ungdom- och familjeenheten på välfärdsförvaltningen. Gruppen träffas 1 gång per vecka vid 11 tillfällen samt en enskild träff tillsammans med vårdnadshavare före och efter gruppverksamheten genomförts. Nya grupper startas koninuerligt under året. Nästa grupp beräknas starta vecka 15.

Prata med ditt barn och fyll i formuläret för att delta i gruppverksamheten. En grupp består av 3–8 barn som delas in utifrån ålder. Träffarna innehåller samtal i grupp, olika övningar, aktiviteter och fika.

Samtalen omfattas av sekretess. Behandlare har dock en anmälningsskyldighet vid misstanke eller kännedom om att ett barns hälsa eller utveckling utsätts för fara.

Innan första grupptillfället träffar gruppledaren ditt barn tillsammans med någon av er vårdnadshavare för att skapa trygghet för barnet samt för att ni ska få berätta om er situation. Ni får då titta på lokalerna, får information om hur träffarna går till och en chans att bekanta er med gruppledaren och ställa frågor.

Vårdnadshavare har möjlighet att få stöd via Föräldrabyrån. De erbjuder bland annat föräldragrupper. Läs mer om Föräldrabyrån. Länk till annan webbplats.

Anmäl till gruppverksamhet


Anmäl ett eller flera barn. Skriv barnets namn och födelseår.
Vårdnadshavare * (obligatorisk)
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare * (obligatorisk)
Vårdnadshavare
Publicerad: