Ja

Anna-Sofia Malmström, stadsträdgårdsmästare, och Sofia Westin, projektledare Stadsdel 2030, ser fram emot att parken utvecklas etappvis.

Strandparken knyter samman befintliga kvarter med ny stadsdel

Örnsköldsvik står inför en spännande transformation. En ny stadsdel planeras och i den planen fyller Strandparken en viktig funktion. Dels som mötesplats med olika aktiviteter, dels som brobyggare mellan gamla och nya kvarter.

Planerna för parken är många och inom kort påbörjas arbetet.

Strandparken, som även omfattar Lungviksparken, spelar en central del i den nya stadsdelen. Den ska knyta samman de olika kvarteren och skapa en enhetlig och attraktiv stadsmiljö, en tillgänglig och trygg plats med liv och rörelse – oavsett årstid.

– Ju tätare staden blir desto större funktion fyller de offentliga rummen. De är viktiga element som påverkar hur vi uppfattar staden, säger Sofia Westin, intern projektledare för projektet Stadsdel 2030.

Byggnationen av den nya stadsdelen ligger några år framåt i tiden men det hindrar inte att parkarbetet påbörjas redan nu.

– Vi kommer att jobba etappvis över flera år. Arbetet ska göras hållbart så att vi inte behöver göra om när den nya stadsdelen utvecklas. Inledningsvis börjar vi med det gröna och det känns bra, Anna-Sofia Malmström, stadsträdgårdsmästare.

– Vi tar ett helhetsgrepp och lyfter även in hälsoperspektivet. Parker är viktiga för det fysiska och psykiska välbefinnandet, säger Sofia.

– Grönska, berg och vatten spelar stor roll. Den sänker vår puls och bidrar mycket till att nå våra tre hållbarhetsmål; sociala-, ekologiska- och ekonomiska, inflikar Anna-Sofia.

I parken planeras olika ”rum” för olika aktiviteter, från stora arrangemang som utomhuskonserten Sjunde i Sjunde till mysiga och ombonade hängytor med sittplatser. Öppna ytor och träningsytor kommer det fortsättningsvis finnas gott om och ett nytt utegym invigs redan under kommande år. Förutom aktiviteter och mötesplatser är det också viktigt att man känner sig trygg i parken. Genomtänkt belysning är en aspekt, att det är skottat och sandat är en annan.

Under arbetets gång har ett stort antal dialoger genomförts för att få in så många synpunkter som möjligt.

– Engagemanget har varit stort, det är jätteroligt! Vid en parkvandring med ungdomar fick vi in önskemål om lugnare platser också, och att det borde finnas en "pusshållplats" i parken. Så det är något vi vill förverkliga, vem vet, kanske blir det flera runt om i stan också, säger Anna-Sofia.

Redan i dag är parken välbesökt, framöver hoppas Sofia att det blir ännu mer aktivitet.

– Här finns det fantastiskt många möjligheter. Strandparken är en fin plats för alla, säger Sofia.

Arbetet har alltså redan smugit igång med en rad förbättringsåtgärder och aktiviteter. Om vädret tillåter i vinter kan det bli skidspår, pulkabacke och grillmöjligheter. Förra vintern var Fritidsbanken på plats och lånade ut utrustning, ett välkommet inslag som med stor sannolikhet kommer tillbaka.

I vår renoveras toaletten och fler sittplatser kommer att placeras ut. Andra tankar om framtiden är ett kallbadhus, fler grillplatser och mycket annat som ännu är för tidigt att avslöja.

– Jag har höga förväntningar. Jag som privatperson kommer nog att nyttja parken mycket. Det kommer att finnas mycket för barn och det passar mig som småbarnsförälder, säger Sofia.

– Jag personligen kommer nog promenera runt, njuta och bara vara, säger Anna-Sofia.


Text: Sofia Göth
Foto: Ludwig Grundström/Anna-Sofia Malmström

Parken är en perfekt mötesplats – oavsett årstid.

%%#6a762a%%accent-1%%