Ja

Kommunen vill ansöka om planbesked för att kunna planlägga ett nytt område i Bodum för båtverksamhet.

Kommunen vill planlägga mark för
utveckling av båtverksamhet i Bodum

Behovet av båthus och uppställningsytor för båtar är stort i Örnsköldsvik. För att möta befintliga och kommande behov vill kommunledningsförvaltningen ansöka om planbesked för att kunna planlägga ett nytt område i Bodum för båtverksamhet.

Örnsköldsvik står inför en ökande efterfrågan på båthus och uppställningsytor för båtar och senaste året har kommunen fått in ett flertal förfrågningar. Det aktuella planområdet i Bodum gränsar till befintliga båthus på kommunal mark samt Övik Marina & Motor AB, som är verksamma inom bland annat båtförsäljning och verkstad.

— Vi ser tydliga samordningsvinster genom att samla båthusverksamheter i Bodum. Det möjliggör bland annat att fler föreningar kan dela på funktioner relaterade till deras verksamheter, säger Marcus Elfving, fastighetsstrateg, vid mark- och exploateringsenheten, Örnsköldsviks kommun.

Det behövs även fler båtplatser för att möjliggöra utvecklingen av området Lungvikstrand, som ingår i projektet Stadsdel 2030. Genom tillgång till båtplatser i Bodum skulle Lungviks hamnförening som huserar i Lungvikstrandsområdet idag, kunna omlokalisera sina verksamheter till Bodum. Kommunen har fört dialog med berörda parter för att hitta en lämplig plats för deras verksamheter, utan framgång fram tills nu. Efter att ha fått in ett flertal förfrågningar om fler båthus i Bodum väljer kommunen nu att ansöka om planbesked på platsen.

— Lungviks hamnförening och Örnsköldsviks Segelsällskap samt övriga intressenter i Bodum, däribland BK Örnen, har informerats om våra kommande planer, där responsen varit övervägande positiv. I och med det här förslaget hoppas vi kunna erbjuda Lungviks hamnförening en alternativ plats för både uppställning av deras båtar samt båthus. Vi kommer även självklart säkerställa att de övriga intressenterna i Bodum kan fortsätta sina verksamheter på ett tryggt och effektivt sätt säger Marcus Elfving.

Ärendet för att ansöka om planbesked kommer att hanteras i tillväxt- och planutskottet den 12 december och förväntas gå till beslut i kommunstyrelsen i januari. Blir beslutet i kommunstyrelsen positivt kommer kommunledningsförvaltningen därefter att ansöka om planbesked.

%%#6a762a%%accent-1%%