Ja

Hållbarhetsstrategerna Emma Ödling vid Övik Energi och Robert Selling vid i Örnsköldsviks kommun.

Klimatbokslutet - en väg mot klimatneutralitet

Kommunfullmäktige har satt målet att kommunkoncernen ska vara klimatneutral till 2030, och det betyder utsläppen av växthusgaser behöver minska så långt som möjligt. Efter en kartläggning av kommunkoncernens alla utsläpp finns nu ett Klimatbokslutet för 2021 som beskriver vilka utsläpp som finns. Klimatbokslutet ska uppdateras årligen för att följa arbetet mot målet om klimatneutralitet 2030.

%%#6a762a%%accent-1%%

En viktig del i arbetet med att sätta mål för minskade växthusgasutsläpp är att skapa en bild av varifrån utsläppen kommer samt beräkna hur stora de är. Att arbeta med klimatberäkningar ger underlag i form av konkreta siffror som kan användas i arbetet med att göra rätt prioriteringar och sätta in effektiva förbättringsåtgärder.

Klimatberäkningar visar även på resultaten av de förbättringsåtgärder som genomförs och redovisar på ett transparent sätt kommunkoncernens växthusgasutsläpp. Det är även motiverande för det fortsatta arbetet. 2021 är första året som kommunkoncernen tillsammans genomför ett samlat klimatbokslut. Sammanställningen av klimatbokslutet är genomfört som ett samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och Övik Energi och kommer att genomföras varjer år tills målen är uppnådda.

– Det är inte många andra städer som har gjort en lika omfattande kartläggning av kommunkoncernens utsläpp. Att arbeta på det här sättet ger konkret information om var olika insatser för förbättringar bör riktas, säger Emma Ödling, hållbarhetsstrateg på Övik Energi. En stor del av koncernens utsläpp idag kommer från produktionen av energi, därför är Övik Energis beslut att sluta använda torv som bränsle en viktig faktor för att nå kommunkoncernens mål.

Det största utsläppsposterna i övrigt rör fordon och inköp av varor och tjänster.

– För att nå målet måste vi ha en fossilfri fordonspark, det är en stor utmaning samtidigt som utvecklingen inom exempelvis elektrifiering nu går snabbt, säger Robert Selling, hållbarhetsstrateg på kommunen. Även kring våra inköp behöver vi ta ett större grepp kring klimat- och miljöpåverkan och jobba tillsammans med leverantörerna. Klimatmålen och en klimatneutral kommunkoncern är ett omfattande mål – det är väldigt många som är berörda och många som måste dra åt samma håll, tillsammans för att det ska lyckas.

Läs mer om Klimatbokslut 2021. Pdf, 1.6 MB.


Text och foto: Örnsköldsviks kommun