Länk till startsidan

Förorenade områden

Bra att veta

Om du ska sanera ett förorenat område måste du anmäla det till kommunen. Det gäller i de fall kommunen har miljötillsyn för området. Samma gäller om du träffar på en förorening vid till exempel markarbete. Förorenade områden kan vara mark, vatten, sedmiment eller byggnader som är så förorenade att halterna är påtagligt högre än vad som är naturligt förekommande. Din anmälan om sanering ska skickas in senast sex veckor innan grävnings- och saneringsarbetet ska påbörjas. I situationer där det förekommer akut risk för spridning av förorening ska åtgärder vidtas omedelbart.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande, som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön, är du skyldig att kontakta kommunen. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller om föroreningen är orsakad av en olycka ska du även kontakta räddningstjänsten.

Vid grävning i offentlig mark, tänk på att du även kan behöva ansöka om grävtillstånd.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.