Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Transportdispenser

Bra att veta

Transporter som är längre, tyngre eller bredare än grundbestämmelserna i trafikförordningen måste ansöka om tillstånd, så kallad transportdispens. Sker hela transporten inom kommungränsen ansöker du om dispens hos Örnsköldsviks kommun. Om transporten korsar flera kommuner gör du en ansökan hos Trafikverket.

Är transporten längre än 30 meter, bredare än 450 centimeter och/eller högre än 450 centimeter ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad. Om bredden är 450 centimeter eller bredare och/eller längre än 35 meter behöver kommunen skicka in en remiss till polismyndigheten för ett yttrande, vilket gör att handläggningstiden förlängs.

Anmälan om ökad trafik på enskild väg

Upprepade transporter, exempelvis timmertransporter, på enskild väg ska anmälas som ökad trafik till kommunen. Anmälan är kostnadsfri. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik. Under tjällossningsperioden behövs en dispens för att trafikera vägen.

Dispens under viktbegränsningsperiod

Under tjällossningsperioden viktbegränsas enskilda vägar som kommunen ansvarar för med en maximal totalvikt på fyra ton från slutet av mars till början av april (beroende på hur vintern/våren närmar sig) och vanligtvis fram till midsommar. Under tjällossningsperioden måste du ansöka om dispens för tung trafik hos kommunen för att trafikera de aktuella vägarna. Normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar. En avgift enligt fastställd taxa (350 kronor) tas ut för varje dispensbeslut.

Det är transportören som ansvarar för att ansöka om dispens och att en giltig dispenshandling finns i fordonet under transporten. Transportören ska undersöka och dokumentera (med foto) eventuella skador som finns på vägen innan transporten körs och rapportera till väghållaren/kommunen. Eventuella vägskador som uppstår under transporten ska också dokumenteras. Transportören är ansvarig för eventuella skador som uppstår på vägen. Kommunen ska omedelbart informeras om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats.

Kontakt

Transportdispenser

E-post: transportdispens@ornskoldsvik.se

Kontakta handläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.