Länk till startsidan

Avgift för grävning i offentlig mark

Avgiften för grävtillstånd är 1304 kronor per tillstånd + 27 kronor per längdmeter schakt i kommunal mark. Avgiften justeras den 1 januari varje år med utgångspunkt i konsumentprisindex

Antagen av kommunfullmäktige den 29 oktober 2007 § 182. Indexreglerad av samhällsbyggnadsnämnden den 16 juni 2015 § 67