Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Avgift för grävning i offentlig mark

Avgiften för grävtillstånd är 1144 kronor per tillstånd + 23 kronor per längdmeter schakt i kommunal mark. Avgiften justeras den 1 januari varje år med utgångspunkt i konsumentprisindex

Antagen av kommunfullmäktige den 29 oktober 2007 § 182. Indexreglerad av samhällsbyggnadsnämnden den 16 juni 2015 § 67