Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Bra att veta

Om du vill utföra arbete på kommunal mark som påverkar gående, cyklister eller motordriven trafik måste du ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) hos kommunen. Trafikanordningsplanen är en skriftlig överenskommelse mellan väghållarmyndigheten, i detta fall kommunen, och utföraren och beskriver vilka vägmärken och anordningar som får finnas och behövs för att arbetsplatsen ska få en säker arbetsmiljö och vara så trafiksäker som möjligt. En godkänd trafikordningsplan är en förutsättning för att arbete på väg ska få utföras. I de fall du behöver en yta för till exempel arbetsredskap kan du även behöva tillstånd från polisen för att använda offentlig plats.

Ansökan ska lämnas in i god tid, senast 7 arbetsdagar innan arbetet är planerat att påbörjas. Tänk på att handläggningstiden förlängs under semestertider och vid helgdagar. Under semesterperioden (juli-augusti) handläggs inga trafikanordningsplaner.

En ansökan om trafikanordningsplan behövs om det finns behov av att:

  • stänga av hela eller delar av till exempel en gata eller gång- och cykelbana
  • leda om trafiken i samband med ett evenemang, till exempel marknad eller konsert
  • utföra arbete på väg, till exempel ställa upp en container, byggkran, skylift (i första hand inom den egna fastigheten)
  • skotta snö eller is från till exempel fastigheters tak eller trädfällning (i första hand inom den egna fastigheten)
  • gräva i offentlig mark.

Kontakt

Trafikhandläggare

E-post: ta-planer@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)