Länk till startsidan

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Bra att veta

Du som bor på ett vård- och omsorgsboende och får stöd, service och kommunal sjukvård betalar en omsorgsavgift. Omsorgsavgiften begränsas av en maxtaxa. Utöver omsorgsavgiften betalar du även för personliga kostnader som inte ingår i maxtaxan. 

Den högsta omsorgsavgift (maxtaxa) som kommunen får ta ut år 2024 är 2 575 kronor per månad. Om du vistas på sjukhus minskas din omsorgsavgift med 1/30 per dag från första till sista hela dag på sjukhuset. Om du har sagt upp en insats för en sammanhängande följd av minst 30 dagar behöver du inte betala något.

Full avgift med möjlighet till individuell beräkning

Från och med 2024 är det frivilligt att lämna in underlag för beräkning av omsorgsavgift. Grunden är att kommunen fakturerar alla full omsorgsavgift från början eftersom de flesta har ett avgiftsutrymme som motsvarar maxtaxa. Med full avgift menas kostnaden för varje insats du tar del av, men som mest maxtaxa (2 575 kronor). Till exempel är full avgift för trygghetslarm 267 kr per månad.

Om du har ett begränsat ekonomiskt utrymme har du möjlighet att lämna in ett underlag så att kommunen kan göra en individuell beräkning och fastställa vilken avgift du ska betala. Du behöver i så fall göra det inom tre veckor från att du fått blanketten ”Underlag för beräkning av avgift”.

När full avgift är utgångspunkt riskerar ingen att behöva betala extra i efterskott, eftersom alla har betalat full avgift under tiden eventuell individuell beräkning gjorts. Visar det sig att du har betalat mer än vad ditt avgiftsutrymme tillåter, korrigeras avgiften. Har du lämnat in underlag i tid korrigeras avgiften från årets/insatsens början. Lämnar du in underlag för sent ändras avgiften från och med månaden efter du lämnat in komplett underlag till kommunen.

Du är skyldig att meddela förändringar som kan påverka din omsorgsavgift, oavsett när de inträffar under året. Förändringar meddelar du till avgiftshandläggarna via telefon eller skriftligt. Du når dem via kontaktcenter.

Du kommer att få ett skriftligt beslut om din avgift. Du har rätt att överklaga beslutet.

Betalning

Du betalar omsorgsavgift och personliga kostnader i efterskott. Det betyder att om du får hjälp i januari, skickar kommunen fakturan i februari. Den fakturan ska du betala senast 30 mars.

Betala gärna via autogiro. Vill du ha mer information, kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Kontakt

Välkommen att kontakta avgiftshandläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.