Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Omhändertagande av avliden

Avgiften för kommunens transport och kylförvaring av person som avlider i särskilt boende är 1 142 kronor, år 2021. Avgiften debiteras dödsboet.
Avgiften ingår inte i maxtaxan

Dödsboet kan också välja att själv beställa snar hämtning av den avlidne och därmed överta ansvaret. Dödsboet betalar då ingen avgift till kommunen utan betalar istället till vald begravningsbyrå.