Länk till startsidan

Omhändertagande av avliden

Avgiften för kommunens transport och kylförvaring av person som avlider på vård- och omsorgsboende är 1 375 kronor, år 2024. Avgiften debiteras dödsboet.
Avgiften ingår inte i maxtaxan

Dödsboet kan också välja att själv beställa snar hämtning av den avlidne och därmed överta ansvaret. Dödsboet betalar då ingen avgift till kommunen utan betalar istället till vald begravningsbyrå.