Länk till startsidan

Omprövning, ändring och överklagan av avgift

Det är viktigt att kommunen har aktuella uppgifter så att du betalar rätt avgift. Du har möjlighet att klaga om du anser att beslutet är fel.

Överklaga avgiftsbeslut

När du beviljats insats skickar kommunen ett skriftligt avgiftsbeslut till dig. Du kan överklaga beslutet om du anser att det innehåller felaktiga uppgifter. På beslutet finns information om hur du överklagar.

Årlig omprövning

I samband med att samtliga avgifter årligen omprövas på grund av ändrade inkomster, skatter med mera skickar kommunen ett nytt avgiftsbeslut till dig tillammans med blanketten "Underlag för beräkning av avgift". I avgiftsbeslutet har kommunen gjort en bedömning av de uppgifter du lämnat i förhållande till ditt senaste taxeringsbeslut. Du får också ett nytt avgiftsbeslut när det kommer in nya uppgifter som förändrar avgiftens storlek.

Meddela förändringar

Du är skyldig att anmäla förändringar, oavsett när de inträffar under året.

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter med resultat att du betalar för låg omsorgsavgift kan kommunen ändra tidigare avgiftsbeslut, eftersom det är fattat på felaktiga grunder.