Länk till startsidan

Så styrs kommunen

Bra att veta

Var fjärde år väljer vi politiker som får vårt förtroende att styra kommunen. Dessa folkvalda politiker bestämmer vad som ska göras, till exempel om en ny förskola ska öppnas, eller om nya vägar ska byggas. Till politikernas hjälp finns tjänstepersoner, sakkunniga kommunanställda, som genomför politikernas beslut.

Kommunfullmäktige

Som i alla andra kommuner finns det ett kommunfullmäktige (KF), bestående av folkvalda politiker, som fungerar som en lokal riksdag. Varje ledamot (en förtroendevald person) har en röst. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat. Ett mandat betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Alla beslut som ska fattas av kommunfullmäktige måste först beredas av kommunstyrelsen (KS) som också består av förtroendevalda ledamöter och som kan beskrivas som en lokal regering.

Nämnder och förvaltningar

Nämnderna har ansvar för ett visst arbetsområde. Nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige och ansvarar över sina respektive förvaltningar. Förvaltningarna består av anställda tjänstepersoner. Bildningsnämnden, till exempel, ansvarar för skolor och barnomsorg och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för vägar och gator.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.