Länk till startsidan

Örnsköldsvik kommuns organisation

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Övergripande mål och ekonomiska ramar för verksamheten fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också kommunstyrelse och övriga nämnder, vilka i sin tur har det politiska ansvaret för olika verksamhetsområden.

Organisation mandatperioden 2023-2026

Bilden visar ett organisationsschema på kommunen