Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Örnsköldsvik kommuns organisation

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Övergripande mål och ekonomiska ramar för verksamheten fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också kommunstyrelse och övriga nämnder, vilka i sin tur har det politiska ansvaret för olika verksamhetsområden.

Organisation mandatperioden 2018-2022

Bilden visar ett organisationsschema på kommunen

* Kommunen har i avtal överlåtit Patientnämnden Etiska nämndens uppgift till Region Västernorrland.