Ja

Kultur- och evenemangscentrumet föreslås få en central placering i staden och skapa utrymme för såväl kommersiella som offentliga aktörer. Visualisering: Urban Minds, Tengbom Neon Studio.

Kommunen presenterar visionsskiss för kultur- och evenemangscentrum

Örnsköldsviks kommun presenterar nu nästa steg i förverkligandet av ett kultur- och evenemangscentrum i staden. En visionsskiss har tagits fram med ett utvecklat koncept för hotell, scener, lokaler för evenemang, musikproduktion och kulturskola.

%%#6a762a%%accent-1%%

– Kulturen är en viktig del av alla samhällen, och vi är glada att kunna visa tydlig politisk vilja genom att presentera denna visionsskiss för ett kultur- och evenemangscentrum i Örnsköldsvik, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C). Vi har ett kreativt och kompetent kulturliv redan idag och genom att stödja detta och förstärka och möjliggöra för fler aktörer finns en möjlighet att med kulturen öka vår platsattraktivitet och med det nå ökad inflyttning. Här spelar förstås även kulturskolan en central och viktig roll tillsammans med den scen som saknas för att kunna ta emot större produktioner.

– Det här är en inspirerande visionsskiss som både ligger i tiden och är framåtblickande, säger kommunalrådet Carolina Sondell (S). Kulturens betydelse för att samhällen ska växa är avgörande, och glädjande för detta koncept är att det presenterar lösningar på flera av de utvecklingsbehov vi har i Örnsköldsvik.

Flertalet utredningar har historiskt lyft behovet av nya kulturlokaler i Örnsköldsvik. Den senaste utredningen pekade på en plats mycket centralt i staden, nära resecentrum, Inre hamnen, restauranger och butiker. På samma plats ligger nu det nya konceptet. Det bygger på en kombination av kommersiella och offentliga lokaler i en gemensam byggnad för att säkerställa maximalt nyttjande och aktivitet. Naturkraft och närhet är ledord för utformningen och här ryms exempelvis scener, kulturskola, hotell, kongress- och evenemangslokaler, restaurang, bar och musikproduktionsstudior.

Behovet av ytterligare hotellbäddar växer i Örnsköldsvik, detta bekräftades även 2022 av en hotellutredning som har efterföljts av dialoger med tänkbara operatörer och fastighetsägare. Med Örnsköldsviks nationella och internationella status som en stad där framtidens musikskapare utbildas har det också visat sig att det även finns behov av fler lokaler för musikproduktion.

Visionsskissen kommer att fungera som underlag för det fortsatta arbetet där en arbetsgrupp med deltagare från kommunen och externa parter under hösten kommer att ta fram ett fördjupat material och färdplan.

– Kultur är för ett samhälle vad syre är för våra lungor - utan kultur blir det mesta mycket tråkigare, understryker tillväxtchefen Peter Selemark. Med en tydlig tillväxtambition och behov av att bredda vår arbetsmarknad och möjliggöra ökad inflyttning är jag övertygad om att ett kultur- och evenemangscentrum kommer spela en stor roll. Det finns en möjlighet för oss att etablera Örnsköldsvik som ett internationellt centrum inte bara för utbildning inom musik utan även produktion.

I Örnsköldsviks centrala delar pågår just nu även planeringen av en ny stadsdel lite längre ut längs havsviken med närhet till både cityliv och natur. De båda visionsskisserna har tagits fram i samarbete med planerarkontoret Urban Minds och Tengbom arkitektkontor.

Text och foto: Örnsköldsviks kommun