Ja

Utvecklingsarbetet för en attraktivare stad

I Cesam - Centrum i samverkan arbetar näringsidkare, fastighetsägare och kommun tillsammans sedan drygt 20 år tillbaka för utveckla och skapa en ännu attraktivare stad med en levande stadskärna, där mötesplatser tillgängliggörs och bidrar till mångfald samt skapar puls för alla generationer. En stad där det finns förutsättningar för livskraftig och välmående handel, restaurangnäring, samt goda förutsättningar för fastighetsägare och andra som är viktiga för stadens utveckling.

Läs mer om Cesam Länk till annan webbplats.

Investeringar i stadskärnan

Genom åren har det gjorts och det görs hela tiden förbättringar med investeringar i parker, vandringsstråk och belysning. Även en rad nya bostadshus har byggts i stadskärnan, som förtätat staden. Tillsammans med engagerade invånare, föreningar, handel, näringsidkare och andra samhällsaktörer satsas det på olika aktiviteter för att skapa attraktion och liv i stadskärna och för att säkerställa att den känns trygg för alla.

Förstora bilden

Under åren har det gjorts stora investeringar för en attraktivare stadskärna.

%%#6a762a%%accent-1%%
Skolisar som du nyttja kvällar och helger.

Investerare ser möjligheter i nya projekt i stadskärnan.

Aktiviteter och evenemang lockar såväl invånare som besökare till stadskärnan.

Stadsplaneringens utgångspunkter

Genom att skapa en förtätning av staden det vill säga samla människor i stadens centrala delar skapas förutsättningar för ännu bättre utbud och en högre tillgänglighet. Där i ligger att skapa förutsättningar för att byggande av högre bostadshus och attraktiva bostadskvarter.

"Vända staden mot vattnet"
Genom att möjliggöra att nya bostäder, restauranger, butiker etc. kan byggas nära vattnet, men på ett attraktivt sätt, som fortfarande ger utrymme för allmänna mötesplatser, vandringsstråk med mera och som säkrar trygghetsaspekten.

Ett arbete pågår för att utveckla inre hamnen till en än mer livfull mötesplats med stadscamping, vinterförvaringen av båtar med mera.

Förstora bilden

En genomgående röd tråd i strategin för stadsplaneringen är att vända staden mot vattnet.

%%#6a762a%%accent-1%%

Miljöerna längs stadskajen har utvecklats med promenadstråk, nya bosättningar och flera restauranger.

Praktfulla och trivsamma parker är naturliga inslag.