Ja

Lärcentrum

Välkommen till Lärcentrum för att hitta en bra studiemiljö och få studiero.

Lärcentrum är för dig som studerar utbildning/kurs på Yrkeshögskola, Universitet och distans på Vuxenutbildningen eller Folkhögskolan.Välkommen till Lärcentrum för att hitta en bra studiemiljö och få studiero. Här finns både grupprum och studieplatser för dig som vill plugga själv eller tillsammans med andra. Du har även möjlighet att skriva din tenta och skriva ditt kompetensprov inom byggbranschen.


Sök utbildning och plugga på Lärcentrum!

%%#6a762a%%accent-1%%

Kom när det passar dig

Genom att kvittera ut en passertagg har du tillgång till att studera på Lärcentrum kl 06:00-22:00 alla dagar. Studierum och studieplatser kräver passertagg. Du som inte har en passertagg kan nyttja studieplatserna i den öppna studiemiljön måndagar, onsdagar och fredagar.

Studie- och yrkesvägledare finns på Lärcentrum, för att du som student ska få verktyg och bättre förutsättningar att klara dina studier men även inspiration och information om utbildningsmöjligheter på eftergymnasial nivå.


Hur funkar det att plugga på Universitet och bo i Örnsköldsvik?

En inspirerande studiemiljö för distansstudier

Zara Gidlund och Anna Häggström skriver just nu sin C-uppsats på distansutbildningen ”Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet” och de har använt Lärcentrum som sin studiemiljö under sina tre år vid Mittuniversitetet. Läs hela artikeln