Ja

Yrkeshögskola

%%#6a762a%%accent-1%%

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala och kombinerar teoretiska studier med praktiska moment. Vissa delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats, lärande i arbete (LIA). Utbildningarna planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat rekryteringsbehov. Sista ansökningsdag kan variera men ligger vanligast i maj. Sen ansökan kan vara ok, kolla med respektive anordnare. Nedan ser du utbildningarna i alfabetisk ordning med studieort Örnsköldsvik.

 

Affärsutvecklare besöksnäring 400 YH-poäng. Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Länk till annan webbplats.

Utveckla och paketera tjänster mot befintliga och nya kundgrupper inom turist och besöksnäringen. Arbeta som egen företagare inom besöksnäring eller som affärsutvecklare för anläggningar, destinationer och attraktioner, kommuner och regioner.

YH Akademin

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör 300 YH-poäng. Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Länk till annan webbplats.

Handlägg bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen. Besluta om kontrollplaner, sköta uppföljning, utöva tillsyn och utfärda slutbevis och arbeta med att ge information och rådgivning till allmänheten.

Lexicon Yrkeshögskola

Byggproduktionsledare ROT 430 YH poäng.Studieform: platsbunden. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Utveckla ditt ledarskap och lär dig leda byggprojekt och få spetskompetens inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Du kan välja mellan flera studieorter.

KYH Anywhere

 

Hydraultekniker 150 YH-poäng. Studieform: distans. Länk till annan webbplats.

Arbeta med att utveckla, montera, sälja och underhålla maskiner både i fält och inom industrin.

Institutet för tillämpad hydraulik, ITH

Hydraulsystemtekniker 315 YH-poäng Länk till annan webbplats.
Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Jobba med allt från fordon, maskiner och vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Det leder till arbetsuppgifter på kontoret, i verkstaden och i skogen både i Sverige och utomlands. Det kan handla om att utveckla produkter, programmera system, felsöka och reparera.

Institutet för tillämpad hydraulik ITH

IT säkerhetstekniker – etisk hackare 440 YH-poäng. Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Säkerhetstekniker, säkerhetsanalytiker eller säkerhetskonsult är exempel på yrkesroller. Stort fokus i utbildningen ligger på att utifrån aktuella säkerhetsproblem och risker i de moderna nätverken utbilda i att minimera intrångsrisker i allt från datasystem till molnbaserade lösningar.

Edugrade AB

Kyrkomusiker 500 YH-poäng, studietakt 100% eller 50% . Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Studieort: Mellansel. Länk till annan webbplats.

Kyrkomusiker arbetar med att spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz. Utbildningen vänder sig till personer med väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.

Mellansels Folkhögskola

Handledare inom LSS och socialpsykiatri 250 YH-poäng. Studieform: distans, 75% studietakt. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Hjälp människor med psykiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar att få ökad livskvalitet genom att stödja brukare i deras dagliga sysselsättning. Utveckla, anpassa och leda aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar, behov, intressen och mål

Vårdyrkeshögskolan

Medicinsk fotterapeut 300 YH-poäng. Studieform: distans. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknaden finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter. Man möter ofta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade

Lexicon Yrkeshögskola

Musikmakarna / Songwriters Academy of Sweden 400 YH-poäng.Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Musikmakarna utbildar låtskrivare i nära samarbete med musikbranschen och alla uppdrag ges direkt från musikförlag, bolag, artister osv och pitchas runt i Sverige och hela världen. Musikmakare arbetar också som producent, musikentreprenör eller med management inom populärmusik.

Mellansels Folkhögskola

Network engineer – nätverksspecialist 415 YH-poäng.Studieform: bunden. Studiestart: Höst 2024 Länk till annan webbplats.

Jobba som nätverksspecialist, nätdriftstekniker eller systemförvaltare. Arbetsuppgifterna ligger inom drift av nätverk, data- och nätverkskommunikation, konfigurering och felsökning av avancerade nätverksprotokoll. Du kan även jobba med fiberutbyggnad, drift och underhåll av fibernät.

Edugrade

Platschef – hållbar produktion 240 YH-poäng. Studieform: platsbunden. Studiestart: vår 2025 Länk till annan webbplats..

Arbetar du i byggbranschen och vill utvecklas i ditt jobb? Som utbildad platschef blir du rustad till att leda byggprojekt där du ansvarar för att planera upp byggprojektet från start till mål. Du får också kompetenser att leda byggprojektet utifrån att produktionen ska vara så hållbar som möjligt.

KYH

Produktionsutveckling Industri 4.0 325 YH-poäng. Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Länk till annan webbplats.

Gillar du programmering, teknik och problemlösning? Allt fler verksamheter automatiseras och kompetens inom området behövs. Efter utbildningen kan du till exempel jobba som PLC-programmerare, automationsingenjör eller robotprogrammerare.

YH Akademin

Robot- och automationsprogrammerare 300 YH-poäng. Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Länk till annan webbplats.

Arbeta som t ex robotprogrammerare, PLC-programmerare, och automationstekniker med att diagnostisera och åtgärda felkoder och ta fram automationslösning som är bäst lämpad för en applikation. Arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin och de allt fler områdena där automatiserade system tar plats.

YH Akademin

Systemutvecklare .Net med AI-kompetens 405 YH-poäng. Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Fullstackutvecklare, Systemutvecklare eller Webbutvecklare är några möjliga yrkesrollerna. Hantera komponenter som ingår i en applikation och sammanfoga detta till en användbar lösning gärna med inslag av Artificiell intelligens (AI), Maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL).

Edugrade

UAS fjärrpilot och operatör 180 YH. Studieform: distans. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

UAS står för ”Unmanned aerial system”. Som UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik planerar och genomför du uppdrag i och kring befolkade områden, med höga krav på säkerheten i luftrum och marken. Du kan arbeta med allt från inspektion av fastigheter och infrastruktur, till inom lantbruk, skogsbruk, media, mätning, utbildning och blåljusverksamhet.

YrkesAkademin YH

Underhållsingenjör – Smart Maintenance 400 YH-poäng. Studieform: distans. Studiestart: höst 2024. Länk till annan webbplats.

Arbetar med planering, genomförande, uppföljning och analys av underhållsinsatser. Samordna och led maskinunderhållet i verksamhetens anläggningar, både strategiskt och operativt. Tillhör ofta en arbetsgrupp av tekniker och projektörer.

Hermods AB