Ja

Zara Gidlund och Anna Häggström studerar på distans vid Mittuniversitetet med hjälp av Lärcentrums studiemiljö.

Anna Häggström och Zara Gidlund studerar på distans vid Mittuniversitetet med hjälp av Lärcentrums studiemiljö.

Lärcentrum - en inspirerande studiemiljö för distanstudier

På Lärcentrum i Örnsköldsvik, bredvid Arkenbiblioteket, finns en studiemiljö för de som studerar utbildningar på distans. Här finns möjlighet till studiero, både med enskilda studieplatser och grupprum, samt möjligheter att skriva tenta på distans.

%%#6a762a%%accent-1%%

Zara Gidlund och Anna Häggström skriver just nu sin C-uppsats på distansutbildningen ”Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet” och det har använt Lärcentrum som sin studiemiljö under sina tre år vid Mittuniversitetet.

– När vi började utbildningen, innan pandemin, var det tänkt att vi skulle ses två gånger per termin på campus i Sundsvall. Men den blev helt på distans under pandemin och kommer förbli så framöver, säger Anna.

Både Zara och Anna har små barn hemma och miljön på Lärcentrum har blivit helt avgörande för deras studier.

– Att vara här är precis som att gå till jobbet! Man får träffa folk, dricka kaffe med någon och studierna blir mer effektiva, säger Zara. Det är helt enkelt lättare med disciplinen, vi kan boka ett rum och sitta ostört vilket har varit viktigt nu när vi skrivit uppsatsen.

De kände inte varandra före studierna, men har uppskattat väldigt mycket att ha varandra och att de kunnat ses på Lärcentrum. Studenterna på deras utbildning kommer från hela Sverige, de har kurskamrater från både Gotland och Göteborg. Inga av kurskamraterna dem har en liknande miljö att studera på i sina hemorter, de flesta sitter hemma.

– Det allra bästa med Lärcentrum är personalen. De är så lättillgängliga och hjälpsamma. Torsdagspeppen när de ordnar fika för alla studenter är jättebra, då kan vi ses med andra studenter och utbyta erfarenheter. Lärcentrum erbjuder också många saker som underlättar livet som student – ett bra läge nära centrum och biblioteket, skåp att låsa in sina saker i, möjlighet att låna utrustning om man till exempel behöver ha en videokonferens och att kunna skriva tentan här istället för att åka till Sundsvall.

Anna och Zara är enbart positiva till sin upplevelse av Lärcentrum och är nöjda med hur möjligheten att sitta där har påverkat deras studier positivt.

– Om vi ska nämna något negativt så är det att fler borde får veta om att Lärcentrum finns. Det borde vara obligatorisk information från universiteten och högskolorna när man bli antagen till en distansutbildning.

Text och foto: Örnsköldsviks kommun