Länk till startsidan

Försäljning av tobak och e-cigaretter

Bra att veta

Du som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Vid försäljning av tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe.

För att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du skicka in en anmälan till kommunen innan du får påbörja försäljningen. Du behöver även ha ett egenkontrollprogram som du bifogar en kopia av i din anmälan. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen och att göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt på försäljningsstället och ska kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Vid ägarbyte av butiken ska detta anmälas till kommunens alkoholhandläggare eftersom rätten att sälja tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare inte följer med till den nya ägaren. Samma gäller om du vill sluta sälja tobak för att undvika att du får en faktura på tillsynsavgift.

Som försäljare är du skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig. Informera all personal på försäljningsstället så att de känner till försäljningsreglerna och era rutiner. Kom ihåg att informera eventuell extrapersonal.

Kontrollköp från kommunen kan förekomma och kan genomföras oanmälda. Det är för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till barn och ungdomar under 18 år. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.