Länk till startsidan

Servering av alkohol

Bra att veta

För att få servera och sälja alkohol måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Tillstånd om tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas både för servering till allmänheten eller för servering till slutet sällskap. Förändringar i verksamheten behöver anmälas, till exempel vid ägarbyte eller om verksamheten upphör.

Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd beräknas till sex veckor från det att samtliga handlingar inkommit. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska skickas in senast tre veckor innan arrangemanget äger rum. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska skickas in senast fem veckor innan arrangemanget äger rum.

Kommunen handlägger ärenden om serveringstillstånd och utför tillsyn över servering av alkoholdrycker. Även Polismyndigheten utför tillsyn enligt alkohollagen och ibland genomför kommunen och polisen tillsyn gemensamt.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.