Viktig information om coronapandemin

Servering av alkohol

Bra att veta

För att få servera och sälja alkohol måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang. Tillstånd om tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas både för servering till allmänheten eller för servering till slutet sällskap. Förändringar i verksamheten, till exempel ägarbyte, anmäler du till kommunens alkoholhandläggare.

Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd beräknas till sex veckor från det att samtliga handlingar inkommit. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska skickas in senast tre veckor innan arrangemanget äger rum. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska skickas in senast fem veckor innan arrangemanget äger rum.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Kommunen handlägger ärenden om serveringstillstånd och utför tillsammans med polismyndigheten tillsyn över servering av alkoholdrycker.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)