Länk till startsidan

Djur och lantbruk

Bra att veta

Inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd från kommunen för att få ha pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt för nötkreatur, häst, get, får, svin eller orm.

Du som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver djurhållning i kommunen ska ansöka om tillstånd för verksamheten (6 kap. 4 § djurskyddslagen) hos länsstyrelsen. Det omfattar till exempel ridskolor, hund- och kattpensionat, inackorderingsstall, kennlar och zoobutiker. Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

Lantbruken påverkar miljön genom bland annat hanteringen av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. Kommunen ansvarar för miljötillsyn av lantbruken. För dig som driver lantbruksverksamhet med lantbrukets djur krävs i vissa fall ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen eller anmälan till kommunen. Du anmäler din verksamhet till kommunen om du har en så kallad C-anläggning. En sådan anläggning omfattar verksamheter med mer än 100 djurenheter. Du kan beräkna antal djurenheter på Jordbruksverkets webbplats.

Om du vill starta yrkesmässig verksamhet med djurhållning, exempelvis hunddagis, kennel, zoobutik eller ridskola ska du kontakta Länsstyrelsen för tillstånd.

Varje person eller verksamhet som skaffar djur ansvarar för att de behandlas väl, mår bra och inte påverkar andra djur, människor eller miljön negativt. Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen för att lämna in en anmälan eller frågor om djurhållning. Du kan göra en anmälan anonymt på länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.