Länk till startsidan

Djurhållning inom detaljplanelagt område

För att få hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det får du genom att skicka in en ansökan till kommunen. Tillstånd krävs inte för sällskapsdjur, utan endast för djur som hålls i annat syfte. Anledningen till att du behöver tillstånd är för att djuren kan störa eller ge upphov till olägenhet för närboende.

Då behöver du tillstånd

Är du boende inom detaljplanelagt område så behöver du ansöka om tillstånd för:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • minigris
  • svin
  • orm
  • pälsdjur och fjäderfä (exempelvis höns, tupp, kalkoner med mera) som inte är sällskapsdjur

Att tänka på

Om du redan har ett tillstånd för ett djur men planerar att skaffa ett annat slags djur som kräver tillstånd, behöver du söka ett nytt tillstånd.

Ditt tillstånd kan komma att återkallas om de föreskrivna kraven inte uppfylls och/eller om djuret orsakar störning för omgivningen.

Övriga regler kring till exempel registrering av djur kan du läsa mer om på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.