Viktig information om coronapandemin

Studielänken - Stöd i studier

Bra att veta

Studielänken är en del av Komvux Arken med egna lokaler i Arken Trekanten (våningen under biblioteket). Du som läser kurser på grundskole- eller gymnasienivå på distans kan få stöd om du:

 • vill testa att komma igång med studier igen
 • har svårt att studera i grupp
 • har svårt att fokusera och komma igång med uppgifter
 • har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter
 • behöver mer tid och stöd i de kurser som du läser
 • läser en kurs på distans och tycker det är svårt, till exempel med att komma igång, förstå uppgifter och/eller behöver en lugn studieplats

Exempel på stöd är:

 • inläst kurslitteratur
 • möjlighet att sitta enskilt vid provsituationer
 • förlängd provtid
 • extra tydliga och anpassade instruktioner
 • stöd för att komma igång med uppgifter
 • kontakt med lärare om du läser någon kurs på distans och behöver extra anpassningar eller hjälp med något annat

Du kan göra tester för att se om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller specifika svårigheter i matematik. Med testet som grund kan vi utfärda intyg för

 • förlängd provtid på högskoleprovet
 • rätt till stöd i högre utbildning.

Du är välkomen till Studielänken på drop-in onsdagar kl.13:30–16:00 eller genom att boka ett besök.

Kontakt

Drop-in: 13:30–16:00 onsdag

Kontakta specialpedagog eller lärare för att boka besök.

Marie Eleholm

Specialpedagog, starthjälp och övrigt stöd

E-post: marie.eleholm@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Eva Wikman

Lärare, svenska och svenska som andra språk

E-post: eva.wikman@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Margaretha Sundin

Lärare, engelska

E-post: margaretha.sundin@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)