Viktig information om coronapandemin

Studie- och yrkesvägledning vuxenstuderande

Aktuella händelser

Bra att veta

Kommunen erbjuder personlig vägledning för dig som vill studera som vuxen för att du ska få ett bra beslutsunderlag inför ditt studie- och yrkesval. Du kan bolla dina idéer, fundera runt dina intressen och förutsättningar och utvärdera de alternativ som finns. Syftet är att göra ett välgrundat studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledarna är neutrala i förhållande till utbildningsanordnare och arbetsgivare, informerar om fortsatta studier på alla nivåer och om arbetsmarknaden både lokalt och nationellt. Studieekonomin är förmodligen en viktig fråga för dig. Du får veta vilka möjligheter som finns.

Ung utveckling tipsar dig som är 15-29 år om aktiviteter kopplat till jobb, studier eller entreprenörskap. Örnsköldsviks kommun är huvudansvarig för Ung utveckling, men det är ett nätverk med olika kompetenser som samverkar för att skapa goda förutsättningar och möjligheter för dig som är ung utifrån ditt behov.

Kontakt

Gemensam e-post: vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se


Öppettider telefon till studie- och yrkesvägledare: 08:30–09:30

Drop-in till studie- och yrkesvägledare: 10:00–11:30, tisdag och torsdag, Flygeln plan 4


Birgitta Öckerfelt

Vårdutbildning

Telefon: 0660-883 20

E-post: birgitta.ockerfelt@ornskoldsvik.se


Ingmar Andersson

Gymnasial vuxenutbildning, Prövningar

Telefon: 0660-888 21

E-post: ingmar.andersson@ornskoldsvik.se


Frida Sedin

Grundläggande vuxenutbildning, Nivåtester, Studiestartsstöd

Telefon: 0660-789 13

E-post: frida.sedin@ornskoldsvik.se

Maria Oscarsson

Grundläggande vuxenutbildning, Nivåtester, Studiestartsstöd

Telefon: 0660-889 10

E-post: maria.oscarsson@ornskoldsvik.se


Rose-Marie Hållberg

Yrkesutbildningar i andra kommuner, Restaurangutbildningen, Studielänken

Telefon: 0660-885 56

E-post: rose-marie.hallberg@ornskoldsvik.se


Haneesha Hafeez

SFI, Yrkesutbildningar i andra kommuner

Telefon: 0660-789 14

E-post: haneesha.hafeez@ornskoldsvik.se

Boka tid med coach via Ung utveckling

Dennis Thydell

Verksamhetsansvarig Ung utveckling

Telefon: 072-246 82 70

E-post: dennis.thydell@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)