Länk till startsidan

Specialkost

Om ditt barn behöver specialkost ska du som vårdnadshavare skicka in en ansökan, så att köket som lagar maten på ditt barns skola eller förskola kan ordna rätt kost.

Du behöver förnya din ansökan inför varje nytt läsår. Om ditt barn är allergiskt eller intolerant mot något behöver du, med vissa undantag, ett läkarintyg som du ska skicka in så fort som möjligt, men senast tre månader efter att du ansökt om specialkost. Behöver ditt barn någon annan typ av specialkost behöver du i vissa fall skicka in ett särskilt specialkostintyg som du som vårdnadshavare skrivit under. Här nedan listas olika specialkoster och vad som gäller.

Om du inte har tillgång till E-legitimation eller av annan anledning vill skriva din ansökan manuellt, hämta blankett via länken ovan, skriv ut, fyll i och lämna till skolköket.

De allra flesta vanliga födoämnesallergier hos barn växer bort redan under de tidiga skolåren eller i förskoleålder, det är därför viktigt för barnen att deras allergier följs upp regelbundet. Läkarintyg kan skrivas av barnets behandlande läkare. Kontakta barn- och ungdomsmottagningen vid Örnsköldsviks sjukhus eller hälsocentral.

Du behöver skicka in ett läkarintyg:

  • När ditt barn med födoämnesallergi/intolerans börjar förskolan eller så fort födoämnesallergi/intolerans uppstår under förskole- eller skolåren.

Du behöver skicka in ett nytt läkarintyg:

  • Vid starten av varje läsår i förskolan
  • Vid start i förskoleklass
  • Vid start i årskurs 4
  • Vid start i årskurs 7
  • Vid start i årskurs 1 på gymnasieskola

Vid viss allergi/intolerans behövs inget läkarintyg och ibland räcker det med att skicka in läkarintyg en gång.

Laktosintolerans - laktosreducerad kost: Laktosfri mjölk serveras till maten och rätter som innehåller mer än 100 g mjölkprodukter/referensportion tillagas med laktosfria alternativ. Inget läkarintyg behövs när du ansöker.

Laktosintolerans - laktosfri kost: Kosten är helt fri från mjölksocker. Det är mycket ovanligt att inte tåla någon laktos alls. Laktosintolerans debuterar i de allra flesta fall i tonåren, hos barn under 5 år bör laktosintolerans alltid utredas då det kan vara ett symtom på något annat. Läkarintyg behövs och det behöver förnyas inför vissa år, enligt punktlistan ovan.

Allergi mot komjölksprotein: Läkarintyg behövs och det behöver förnyas, enligt punktlistan ovan. Barn/elever som har ätit mjölkfri kost men övergått till normalkost behöver inget läkarintyg för att under en övergångsperiod serveras växtbaserad dryck om behov finns.

Celiaki, glutenintolerans: Glutenfri kost erbjuds endast till barn/elever med diagnostiserad celiaki. Läkarintyg behövs första gången du ansöker, men behöver inte förnyas.

Fisk: Fiskallergi kan innebära att man är allergisk mot all fisk eller vissa fisksorter. Läkarintyg behövs och det behöver förnyas, enligt punktlistan ovan.

Ägg: Om ditt barn har äggallergi, behövs läkarintyg när du ansöker och det behöver förnyas, enligt punktlistan ovan.

Spannmål: Allergi mot spannmål, exempelvis vete eller havre, ska inte blandas ihop med celiaki. Läkarintyg behövs när du ansöker och behöver förnyas, enligt punktlistan ovan.

Baljväxter: Allergi mot baljväxter innebär att man kan vara allergisk mot en eller flera baljväxter. Specificera vid ansökan vilken baljväxt det gäller. Läkarintyg behövs när du ansöker och behöver förnyas, enligt punktlistan ovan.

Råa grönsaker/frukter: Om ditt barn är överkänsligt mot råa grönsaker och frukter, behövs inget läkarintyg när du ansöker.

Trädnötter, mandel, jordnötter och sesamfrön: I Örnsköldsviks kommun råder förbud mot dessa i alla skollokaler. Förbudet gäller vid all verksamhet under och efter skoltid. Kokosnöt och muskotnöt omfattas inte av förbudet. Eftersom spår av nötter kan förekomma, behöver du ansöka för att säkerställa att barnet/eleven serveras mat helt fri från spår av nötter. Läkarintyg behövs när du ansöker och behöver förnyas, enligt punktlistan ovan.

Diabetes-kost: Om det behövs, kan en individuell handlingsplan utarbetas efter kontakt mellan kök, vårdnadshavare och eventuellt kommunens dietist. Läkarintyg behövs första gången du ansöker, men behöver inte förnyas.

Vegetarisk kost: Specialkostintyg signerat av vårdnadshavare behövs när du ansöker.

Vegan-kost: För att en elev ska få vegankost i skolan behöver du ta kontakt med kommunens dietist innan start. Specialkostintyg signerat av vårdnadshavare behövs när du ansöker.

Fläskfri kost: Specialkostintyg signerat av vårdnadshavare behövs när du ansöker.

Anpassad kost: Vid behov av anpassad kost i skolan görs en ansökan via E-tjänsten för specialkost. Kontakt med skolsköterskan krävs för bedömning av behovet.

Den anpassade kosten beviljas terminsvis och ny ansökan måste göras inför varje terminsstart om behovet kvarstår.

I Örnsköldsviks kommun serveras vegankost till alla som ansöker i förskola, grundskola och gymnasium.

Innehållet i vegankosten

För dig som väljer att ditt barn ska äta vegankost innebär det att vi serverar måltider baserade på grönsaker, rotfrukter, baljväxter, spannmål och frukt, samt vegetabiliska matlagningsprodukter, havrebaserad dryck och margarin. Färdiga veganska biffar, bollar och liknande livsmedel förekommer också.

Näringsbehov och Kompletteringar

Med en vegankost är det svårt att bara genom maten uppnå närings- och energiinnehåll som uppfyller Livsmedelsverkets näringskrav för skolmåltider. Vegankosten kan därför behöva kompletteras med berikade produkter och/eller kosttillskott, detta görs i hemmet. När ditt barn äter vegankost är det viktigt att du har kunskapen om hur det ska göras, och att det tillämpas i praktiken. Annars kan det innebära att kosten innehåller för lite energi, protein, järn, zink, fosfor, vitamin D, selen, kalcium, B12 och omega-3-fett.

Tillämpning av Vegankosten

Vegankosten ska även tillämpas i hemmet under tiden vegankosten gäller på skolan/förskolan.

Kontakt med Köket vid Frånvaro

Det är viktigt att du kontaktar köket vid sjukdom eller annan frånvaro, så att köket inte tillagar mat som måste kastas. Om frånvaro inte meddelas till köket och detta händer kontinuerligt eller flera gånger under en period, avslutas vegankosten. En ny anmälan via e-tjänsten behöver då återigen göras för att ditt barn ska fortsätta få vegankost.

Kontinuerlig Ansökningsprocess

För att ansöka om vegankost gör du en anmälan via vår e-tjänst för specialkost. Kom ihåg att du behöver förnya din ansökan varje läsårstart om behovet kvarstår.

Kommunens Ansvar och Föräldrarnas Roll

Örnsköldsviks kommun har ingen anpassad näringsberäknad meny för vegankost och kan därför inte garantera att vegankosten uppfyller alla näringskrav. Kommunen ansvarar inte för att komplettera med kosttillskott, utan det gör du som vårdnadshavare. När du läst detta och fördjupat dig i vad en vegankost innebär är det du själv som ansvarar för att ditt barn får den näring och energi barnet behöver.

Sedan när ditt barn får specialkost i förskolan eller skolan är det viktigt att du som vårdandshavare eller elev själv alltid meddelar köket frånvaro i god tid i förväg, så att inte köket lagar portioner i onödan. Fråga efter telefonnumret till köket som lagar maten på din skola eller förskola och ha det tillgängligt i samband med till exempel sjukanmälan.