Länk till startsidan

Kontakta skolkök

Enhet skola och förskola

Telefon och adress kök

Ansvarig köksenhetschef

Alneskolan
Tillagningskök

0660-26 54 75
Norra Skepparvägen
891 78 Bonässund

Tony Hansson
073-091 14 45
tony.hansson@ornskoldsvik.se

Anundsjöskolan

Sörgårdens kök
Tillagningskök

0660-265239, 070-1903410
Södra Långgatan 22
895 30 Bredbyn

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Banafjälskolan

Tillagningskök

070-191 89 28
Banafjäl 205
891 96 Arnäsvall

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Bikupan förskola
Mottagningskök

073-093 04 73
Skolvägen 20
892 40 Domsjö

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Bjästaskolan
Tillagningskök

0660-26 50 29, 073-275 45 51
Skolvägen 1
893 30 Bjästa

Ulrika Hjort
073-270 35 67
ulrika.hjort@ornskoldsvik.se

Björnen förskolan
Tillagningskök

072-538 65 51
Vikingagatan 7
891 35 Örnsköldsvik

Tony Hansson
073-091 14 45
tony.hansson@ornskoldsvik.se

Björnaskolan

Tillagningskök

0660-26 54 35
Centralgatan 12
890 50 Björna

Ulrika Risvall
073-270 35 72
ulrika.risvall@ornskoldsvik.se

Bredbyns förskola
Mottagningskök

0660-26 52 26, 073-035 69 90
Köpmangatan 58
895 30 Bredbyn

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Bryggans förskola
Mottagningskök

0660-22 34 70, 072-215 85 16
Hummelviksvägen 8A
893 40 Köpmanholmen

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Brösta Lotsstigen
Tillagningskök

076-1318489
Källhusvägen 11
891 55 Arnäsvall

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Domsjöskolan

Tillagningskök

0660-26 54 98, 070-243 72 23
Vallvägen 1
892 40 Domsjö

Åsa Westerlund
073-270 35 79
asa.westerlund@ornskoldsvik.se


Forsens Förskola
Mottagningskök


076-2235005

Trädgårdsgatan 28

Örnsköldsvik

Malin Liv

073-2703577

malin.liv@ornskoldsvik.se

Fröjastigen Förskola

Mottagningskök

076-1256708

Fröjastigen 1

891 36 Örnsköldsvik

Hedvig Nordendahl

072-230 23 75

hedvig.nordendahl@ornskoldsvik.se

Fyrklövern Förskola

Mottagningskök

073-0791947

Angermannusvägen 4

893 95 Sidensjö

Malin Liv

073-270 35 77

malin.liv@ornskoldsvik.se

Geneskolan

Tillagningskök

0660-26 53 55, 070-206 26 10
Hammarvägen 9
892 31 Domsjö

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Genebackens förskola
Mottagningskök

072-249 26 67
Pensionärsgatan 16
892 43 Domsjö

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Genekullen förskola
Mottagningskök

0660-26 52 93
Hammarvägen 9
891 31 Domsjö

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Gideåskolan
Mottagningskök

072-526 95 24
Skollärarvägen 3
896 93 Gideå

Ulrika Risvall
073-270 35 72
ulrika.risvall@ornskoldsvik.se

Gottne förskola
Mottagningskök

0660-920 18
Bygdegårdsvägen 1
982 40 Mellansel

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Haffstaskolan
Mottagningskök

0660-701 41
Haffsta 220
894 93 Överhörnäs

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Hemlingskolan
Tillagningskök

0662-310 63
Hemling 263
890 50 Björna

Ulrika Risvall
073-270 35 72
ulrika.risvall@ornskoldsvik.se

Husum förskola
Mottagningskök

070-191 89 25
Bryggerivägen
890 35 Husum

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Husumskolan
Tillagningskök

0660-26 50 73
Bruksvägen 169
890 35 Husum

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Hållänget
Tillagningskök

0660-787 85
Hörnettsvägen 66
892 51 Domsjö

Åsa Westerlund
073-270 35 79
asa.westerlund@ornskoldsvik.se

Höglands förskola
Mottagningskök

0660-773 62
Nygårdsvägen 15
891 51 Örnsköldsvik

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Höglandsskolan
Tillagningskök

0660-888 78
Åvägen 12
891 51 Örnsköldsvik

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Höglidenskolan

Mottagningskök

073-049 13 20

Folkparksgatan 6
891 36 Örnsköldsvik

Hedvig Nordendahl
072-230 23 75
hedvig.nordendahl@ornskoldsvik.se

Idbynskolan
Tillagningskök

070-191 89 24
Idbyn 311
891 96 Arnäsvall

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Järved förskola
Mottagningskök

070-191 89 26
Handskmakarvägen 4
891 77 Järved

Tony Hansson
073-091 14 45
tony.hansson@ornskoldsvik.se

Järvedskolan
Mottagningskök

070-191 89 26
Murarvägen 6
891 77 Järved

Tony Hansson
073-091 14 45
tony.hansson@ornskoldsvik.se

Kojan förskola
Mottagningskök

070-190 38 37
Älgvägen 13
891 43 Örnsköldsvik

Carina Blom
073-270 35 74
carina.blom@ornskoldsvik.se

Kungabacken förskola
Mottagningskök

073-050 29 30
Vintergatan 17
891 36 Örnsköldsvik

Tony Hansson
073-091 14 45
tony.hansson@ornskoldsvik.se

Köpmanholmenskolan
Tillagningskök

072-215 96 36
Hummelviksvägen 8C
893 40 Köpmanholmen

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Köpmanholmen förskola paviljong
Mottagningskök

072-215 96 36
Hummelviksvägen 8C
893 40 Köpmanholmen

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Lilltjärnen förskola
Tillagningskök

070-191 89 29
Mycklingsvägen 1
894 30 Själevad

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Mellansel förskola
Mottagningskök

072-147 23 10
Badhusvägen 4
890 42 Mellansel

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Mellanselskolan
Tillagningskök

070-332 72 60
Skolgatan 21
890 42 Mellansel

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Moskolan
Tillagningskök

072-236 77 28
Molidenvägen 12
894 95 Moliden

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Mycklingskolan
Tillagningskök

0660-26 51 70, 073-037 77 40
Mycklingsvägen 20
894 30 Själevad

Hedvig Nordendahl
072-230 23 75
hedvig.nordendahl@ornskoldsvik.se

Nolaskolan
Tillagningskök

0660-889 59, 073-038 35 20
Viktoriaesplanaden 31
891 35 Örnköldsvik

Therese Sångberg
073-270 35 61
therese.sangberg@ornskoldsvik.se

Norrflärkeskolan
Mottagningskök

0661-212 32
Norrflärke 2174
895 93 Bredbyn

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Parken förskola
Mottagningskök

073-028 02 99
Folkparkgatan 3
891 36 Örnsköldsvik

Tony Hansson
073-091 14 45
tony.hansson@ornskoldsvik.se

Parkskolan
Tillagningskök

0660-883 74, 073-040 44 30
Vintergatan 17
891 36 Örnsköldsvik

Therese Sångberg
073-270 35 61
therese.sangberg@ornskoldsvik.se

Resan förskola
Mottagningskök

070-378 66 58
Daghemsvägen 2
893 30 Bjästa

Ulrika Hjort
073-270 35 67
ulrika.hjort@ornskoldsvik.se

Ripan förskola
Mottagningskök

072-451 92 04
Storgatan 46
891 34 Örnsköldsvik

Hedvig Nordendahl
072-230 23 75
hedvig.nordendahl@ornskoldsvik.se

Rödluvan förskola
Mottagningskök

0660-886 65
Tjärnmyrvägen 1
892 42 Domsjö

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Sidensjöskolan
Tillagningskök

073-270 49 10
Angermannusväg 16
893 95 Sidensjö

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Själevadskolan
Tillagningskök

0660-26 51 64, 073-040 37 20
Hampnäsvägen 34
894 30 Själevad

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Sjölyckan Förskola

Mottagningskök

073-0367734
Fågelvägen 1
891 51 Örnsköldsvik

Sofia Mattsson
073-270 35 82
sofia.mattsson@ornskoldsvik.se

Skogsgläntan förskola
Mottagningskök

0660-26 53 10
Älgvägen 21
891 43 Örnsköldsvik

Carina Blom
073-270 35 74
carina.blom@ornskoldsvik.se

Skorpedskolan
Tillagningskök

073-275 10 74
Källvägen 3
895 97 Skorped

Malin Liv
073-270 35 77
malin.liv@ornskoldsvik.se

Skärpeskolan
Tillagningskök

0660-26 53 07, 073-037 66 10
Hingstvägen 2A
891 42 Örnsköldsvik

Carina Blom
073-2703574
carina.blom@ornskoldsvik.se

Stjärna och Galaxen förskola

073-045 51 95
Sörbyvägen 12 och 16
89160 Örnsköldsvik

Hedvig Nordendahl
072-230 23 75
hedvig.nordendahl@ornskoldsvik.se

Sundskolan
Tillagningskök

0660-26 53 64, 073-020 03 55
Vetevägen 12
892 33 Domsjö

Britt-Inger Danielsson
073-270 35 80
britt-inger.danielsson@ornskoldsvik.se

Sörlidenskolan
Tillagningskök

0660-883 90
Järvstagatan 9
891 61 Örnsköldsvik

Hedvig Nordendahl
072-230 23 75
hedvig.nordendahl@ornskoldsvik.se

Trehörningsjöskolan
Tillagningskök

072-212 16 83
Skolgatan 9
890 54 Trehörningsjö

Ulrika Risvall
073-270 35 72
ulrika.risvall@ornskoldsvik.se

Träningskolan, Änget
Mottagningskök

0660-265284
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

Carina Blom
073-270 35 74
carina.blom@ornskoldsvik.se


Ängsmarken Förskola

Mottagningskök


073-270 49 40
Älgvägen 23
891 43 Örnsköldsvik

Carina Blom
073-2703574
carina.blom@ornskoldsvik.se

Ängetskolan
Tillagningskök

0660-26 52 84, 073-034 45 60
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik

Carina Blom
073-270 35 74
carina.blom@ornskoldsvik.se

Örnsköldskolan
Mottagningskök

070-191 89 27
Storgatan 42
891 42 Örnsköldsvik

Hedvig Nordendahl
072-230 23 75
hedvig.nordendahl@ornskoldsvik.se