Länk till startsidan

Resa till och från grundskolan

Bra att veta

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts mellan hemmet och skolan. Du som elev har rätt till skolskjuts om du går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Skolskjutsen kan se ut på olika sätt. Inom vissa områden beviljas skolskjuts med vanlig linjetrafik, i andra områden kan det vara upphandlad skolbuss eller skoltaxi.

Du behöver göra en ny ansökan varje läsår. Om du fått skolskjuts beviljad så gäller beslutet för ett läsår, det läsår som du ansökt om. Är du beviljad ungdomskort så uppdateras det automatiskt och du behöver inte förnya ansökan varje läsår.

Samtliga elever mellan 7-19 år som blir berättigad till skolskjuts med linjetrafik, hänvisas till att ansöka och använda ungdomskortet. Ungdomskortet gör att du kan resa gratis året om, alla dagar Din Turs bussar inom hela kommunen. Kortet gäller inte kommersiell busstrafik och Norrtåg. Det första kortet du får är helt kostnadsfritt, men tappar du bort kortet eller om det förstörs kostar det 300 kronor att få ett nytt.

Cykel- och mopedparkering

Elever som går i grundskola och gymnasium i Örnsköldsviks kommun erbjuds cykel-och mopedparkering i anslutning till skolan. Kommunen tillhandahåller däremot inte parkering till elever för bil, mopedbil eller epatraktor.

Kontakt

Resa till och från grundskolan

E-post: skolskjuts@ornskoldsvik.se

Kontakta handläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.