Länk till startsidan

Stöd för elev vid fysisk funktionsvariation - grundskolenivå

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, det vill säga ha med kroppen att göra. Elevhälsan kan bidra till att anpassa den fysiska miljön kring elever med rörelsehinder. Det kan till exempel vara automatiska dörröppnare, anpassade hygienutrymmen och lektionssalar.

Skolan ska utgå från elevernas förutsättningar och det är också skolan som har ansvar för att alla elever har en skolmiljö som möjliggör att kunna delta i undervisningen och aktiviteter under skoldagen.


Specialpedagoger grundskola

Skola

Namn

Telefon och e-post

Alne- och
Järvedskolan F-4

Gunilla
Stavre

070-191 98 99

gunilla.stavre@ornskoldsvik.se

Alneskolan 5-9

Maria Moberg

073-270 20 44

maria.moberg@ornskoldsvik.se

Anundsjöskolan 7-9

Anneli
Edblom

073-275 45 81

anneli.edblom@ornskoldsvik.se

Anundsjöskolan

Mona
Edholm

073-275 45 93

mona.edholm@ornskoldsvik.se

Banafjäl-
och Idbynskolan

Lena Hellström

073-037 00 74
lena.hallstrom@ornskoldsvik.se

Bjästaskolan F-6

Ulrica
Granqvist

073-275 56 47

ulrica.granqvist@ornskoldsvik.se

Bjästaskolan 7-9

Lisa
Engström

072-242 48 70

lisa.engstrom@ornskoldsvik.se

Domsjöskolan

Lena
Mattsson

070-190 62 03

lena.mattsson@ornskoldsvik.se

Geneskolan

Cecilia SundbergBirgitta
Boberg

073-805 60 95

cecilia.sundberg@ornskoldsvik.se


072-518 02 56

birgitta.boberg@ornskoldsvik.se

Haffstaskolan, Mycklingskolan

Åsa Snäll Vestin

073-270 20 15

asa.snall.vestin@ornskoldsvik.se

Husumskolan F-9

Marie
Westerlund

073-093 80 10

marie.a.westerlund@ornskoldsvik.se

Hållängetskolan

Linda Lidström

073-029 09 50

linda.a.lidstrom@ornskoldsvik.se

Höglandskolan F-6

Åsa Sundström

076-106 32 77

asa.a.sundstrom@ornskoldsvik.se

Höglidenskolan

Helén
Lindholm

073-275 40 05

helen.lindholm@ornskoldsvik.se

Köpmanholmen-
och Sidensjöskolan

Åsa Norén

073-053 87 80
asa.noren@ornskoldsvik.se

Själevadskolan F-6

Irene
Lindberg

072-513 99 60

irene.lindberg@ornskoldsvik.se

Själevadskolan 7-9

Gulla
Schornack

073-041 36 60

gulla.schornack@ornskoldsvik.se

Sundskolan

Ellinor
Källström

070-350 39 34

ellinor.kallstrom@ornskoldsvik.se

Sörlidenskolan F-6

Ingrid
Norman

070-271 84 32

ingrid.norman@ornskoldsvik.se

Sörlidenskolan F-6

Jessica
Hannemann

072-224 83 32

jessica.hannemann@ornskoldsvik.se

Ängetskolan F-3

Laila
Strömberg

073-270 49 69

laila.stromberg@ornskoldsvik.se

Ängetskolan 4-9

Ann
Johansson

072-732 41 89

ann.johansson@ornskoldsvik.se

Örnsköldskolan

Anna
Thelin

076-104 76 33
anna.thelin@ornskoldsvik.se