Länk till startsidan

Resa till och från gymnasiet

Bra att veta

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. För att ha rätt till resebidrag ska färdvägen mellan bostaden och skolan vara minst 6 km. Du som har inackorderingstillägg får inte resebidrag. I Örnsköldsviks kommun får du resebridrag i form av ett ungdomskort.

Ungdomskortet gäller för alla barn- och ungdomar 7-19 år, som varaktigen vistas i Örnsköldsviks kommun. Kortet gör att du kan resa gratis året om, alla dagar Din Turs bussar inom hela kommunen. Kortet gäller inte kommersiell busstrafik och Norrtåg.

Ditt namn ska skrivas på etiketten på kortets baksida för att vara giltigt. Du måste alltid ha med dig ditt ungdomskort när du ska åka buss. Om du inte har med dig ditt kort måste du betala för resan. Det första kortet du får är helt kostnadsfritt, men tappar du bort kortet eller om det förstörs kostar det 300 kronor att få ett nytt.

Elever som är äldre än 19 år har rätt till resebidrag till och med det första kalenderhalvåret det år du som studerar fyller 20 år.

Cykel- och mopedparkering

Elever som går i grundskola och gymnasium i Örnsköldsviks kommun erbjuds cykel-och mopedparkering i anslutning till skolan. Kommunen tillhandahåller däremot inte parkering till elever för bil, mopedbil eller epatraktor.

Kontakt

Resa till och från gymnasiet

E-post: skolskjuts@ornskoldsvik.se

Kontakta handläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.