Länk till startsidan

Reseersättning utöver ungdomskort

Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant reseersättning. Örnsköldsviks kommun ersätter gymnasieelever som har längre gångavstånd än 6 km till busshållplats eller om bussförbindelse saknas helt med kontantersättning. Ersättningens storlek varierar beroende på gångavståndet. Du som har inackorderingstillägg kan inte beviljas reseersättning.

Ersättningen utbetalas en gång per termin och för max fyra månander på hösten och fem månader på våren. Utbetalningsdatum är 27:e oktober och den 27:e mars. Utbetalning sker inte retroaktivt. Läs mer om taxa för ersättningar på Din Turs webbplats. Länk till annan webbplats.