Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Reseersättning utöver ungdomskort

Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant reseersättning. Örnsköldsviks kommun ersätter gymnasieelever som har längre gångavstånd än 6 km till busshållplats med kontantersättning. Ersättningens storlek varierar beroende på gångavståndet. Du som har inackorderingstillägg kan inte beviljas reseersättning.

Ersättningen utbetalas en gång per termin och för max fyra månander på hösten och fem månader på våren. Utbetalningsdatum är 27:e oktober och den 27:e mars. Utbetalning sker inte retroaktivt. Läs mer om ersättningar på Din Turs webbplats.länk till annan webbplats