Länk till startsidan

Program för Fröja familjecentral

Aktiviteterna vänder sig till dig som blivande förälder och familjer med barn mellan 0-6 år. Aktiviteterna håller till på Fröja familjecentral, Öppna förskolan. Du behöver inte anmäla dig. 

Onsdag 7 februari, klockan 10:00
Boklådan med språk - läs och skrivutvecklare Katarina.

Måndag 26 februai, klockan 9:30
Vardagsinfektioner och potträning med barnhälsovårdssjuksköterska Emelie.

Torsdag 21 mars, klockan 9:30
Att börja förskolan med förskollärare Dyveke och barnomsorgsassistent Helena.

Måndag 25 mars, klockan 10:00
Rim, ramsor och sång på finska med Anna-Maria från biblioteket.

Torsdag 11 april, klockan 9:30
Amning efter matintroduktion med barnmorska Emma.

Måndag 15 april, klockan 9:30
Tandhälsan, tandhygienist Helena.

Måndag 22 april, klockan 10:00
Rim, ramsor och sång på finska med Anna-Maria från biblioteket.

Måndag 6 maj, klockan 10:00
Rim, ramsor och sång på finska med Anna-Maria från biblioteket.

Måndag 13 maj, klockan 9:30
Föräldraskap under småbarnsåren, socionom Sara och socionom Marie-Therese.