Länk till startsidan

Finska och samiska i förskolan

Inom förvaltningsområdet har barn med finskt och samiskt påbrå rätt till förskoleplats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska eller samiska. I dagsläget bedrivs inte sådan verksamhet.

Vad gör man i dagsläget?

Förskolan ska stödja barn som tillhör de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av deras nationella minoritetsspråk. Dessutom ska utvecklingen av barnens kulturella identitet främjas.

Trots att det inte bedrivs tvåspråkig förskola så har förskolan i Örnsköldsvik tillgång till litteratur och annat material på många olika språk. Förskolornas lärmiljöer ska spegla att kommunen är förvaltningsområde. Örnsköldsviks förskolor planerar så att olika modersmål och olika kulturella uttryck får plats i undervisning och verksamhet med utgång från Skolverkets riktlinjer. Varje barns utveckling av språk och identitet uppmärksammas.

Genom samråd med både barn och föräldrar samlar förskolan in önskemål på eventuella insatser. Exempel på detta kan vara inköp av kulturellt material typiskt för finska och samiska, evenemangsanordning som barnteater på finska eller samiska.