Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Förskola

Bra att veta

I Örnsköldsvik finns 47 kommunala förskolor och 10 fristående förskolor som drivs av enskild huvudman finansierat av kommunen. Oavsett vilken förskola ditt barn kommer att vara på, behöver du ansöka om förskoleplats senast fyra månader före önskat inskolningsdatum.

I förskolan lär barnen i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.

Förskolan ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det innebär att barn som tillhör någon av dessa nationella minoriteter har en rätt till förskola hela eller en väsentlig del på minoritetsspråk.

Förskolorna använder lärplattformen Vklass för att registrera och kommunicera barns närvaro och frånvaro. Där skickas även övrig information från förskola till vårdnadshavare, exempelvis nyhetsbrev och inbjudan till föräldramöten. Vklass används även av de kommunala grundskolorna.

Maten i förskolan följer skolmatsedeln.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)