Länk till startsidan

Förskola

Bra att veta

I Örnsköldsvik finns 47 kommunala förskolor och 12 fristående förskolor som drivs av en så kallad enskild huvudman finansierat av kommunen. Huvudmännen kan vara kan vara till exempel föräldrakooperativ, trossamfund eller företag. Du som vårdnadshavare väljer var du vill ansöka om förskoleplats. Du kan ange både kommunal förskola och fristående förskola som val i ansökan. För plats på kommunal förskola behöver du ansöka senast fyra månader före önskat inskolningsdatum. Du hittar information om bland annat ansökan och inriktning för de fristående förskolorna på respektive webbplats.

Barn i åldern 1–5 år har rätt till en plats i förskolan eller hos familjedaghem om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka. Barn som är mellan 3–6 år har rätt till plats i förskola även om vårdnadshavarna inte arbetar, studerar eller är arbetssökande. Detta kallas allmän förskola. I förskolan lär barnen i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.

Förskolan ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det innebär att barn som tillhör någon av dessa nationella minoriteter har en rätt till förskola hela eller en väsentlig del på minoritetsspråk.

Notera att kommunen jobbar med två system för vistelsetid. Det ena systemet Edlevo är kopplat mot avgiften det vill säga det du betalar för barnets förskoleplats. Det andra systemet Vklass är kopplat mot förskolans planering. Du som vårdnashavare behöver lägga in barnets vistelsetid och göra eventuella ändringar i båda systemen. 

I Vklass hittar du också övrig information från förskola till vårdnadshavare, exempelvis nyhetsbrev och inbjudan till föräldramöten. Även de kommunala grundskolorna använder Vklass.

Maten i förskolan följer skolmatsedeln.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.

Alne förskola
Norra skepparvägen 101
891 78 BONÄSSUND

Avdelningar
Lillmyran och Stormyran 0660-26 54 84
Lillkotten 072-203 51 45
Storkotten 073-275 46 68
Lärkan och Ugglan 0660-26 51 23

Rektor
Ulrika Linné
0660-26 54 67
073-275 40 10
ulrika.linne@ornskoldsvik.se


Banafjäls förskola
Banafjäl 205
891 96 ARNÄSVALL
0660 - 25 20 42

Avdelningar
Spindelnätet 072-236 50 38
Myrstacken 073-275 55 35

Rektor
Ann Sundin-Sjöblom
070-190 62 02
ann.sundin@ornskoldsvik.se

Bikupans förskola
Skolvägen 20
892 40 DOMSJÖ

Avdelningar
Humlan 072-517 74 85
Biet 073-275 54 50

Rektor
Annelie Wernblom
070-217 22 12
annelie.wernblom@ornskoldsvik.se


Björna förskola
Centralgatan 12
890 50 BJÖRNA

Ekorren 072-246 18 55
Räven 072-245 63 55
Björnen 073-028 88 62

Rektor
Catrin Lundqvist
070-713 01 02
catrin.lundkvist@ornskoldsvik.se


Björnen förskola
Vikingagatan 7
891 35 Örnsköldsvik

Avdelningar
Smörblomman 073-271 37 32
Blåsippan 073-271 37 31
Blåklockan 073-271 37 30
Maskrosen 073-271 37 29

Köket
072-538 65 51

Rektor
Christina Vestman
072-506 21 64
christina.vestman@ornskoldsvik.se


Bredbyns förskola
Köpmangatan 68
895 30 Bredbyn
0660-26 52 26
073-255 74 26

Avdelningar
Stacken 073-255 57 62
Stubben 073-255 53 06
Tuvan 073-255 74 26

Rektor
Anna-Karin Lindmark
073-270 20 51
anna-karin.lindmark@ornskoldsvik.se


Forsens förskola
Trädgårdsgatan 28
895 30 Bredbyn

Avdelningar
Bävern 070-269 02 23
Grodan 072-238 62 13
Näckrosen 072-239 63 70

Rektor
Anna-Karin Lindmark
073 - 270 20 51
anna-karin.lindmark@ornskoldsvik.se


Fröja förskola
Fröjastigen 1
891 36 Örnsköldsvik

Avdelningar
Solen 070-263 58 33
Orion 070-265 57 57
Nova 073-064 81 15
Pollux 073-064 92 25

Barnomsorg kvällar, nätter, helger
Solägget 24, Kullerbyttan 073-270 20 30

Rektor
Heléne Karlsson
070-190 34 12
helene.karlsson@ornskoldsvik.se


Galaxens förskola
Sörbyvägen 12
891 60 Örnsköldsvik
070-190 61 96

Rektor
Helena Gustavsson
070-679 57 84
helena.gustavsson@ornskoldsvik.se


Genebackens förskola
Pensionärsgatan 16
892 43 DOMSJÖ

Avdelningar
Paletten
Ingång Röd 070-190 91 06
Ingång Gul 070-190 91 07

Regnbågen
Ingång Blå 073-275 55 28
Ingång Grön 070-190 91 49

Rektor
Carina Sjöström
073 - 270 20 52
carina.sjostrom@ornskoldsvik.se


Genekullens förskola
Hammarvägen 9
892 31 DOMSJÖ

Avdelningar
Bläckfisken 073-270 49 57
Båten 073-270 49 58
Fyren 073-270 49 59
Kompassen 073-270 49 61
Sjöstjärnan 073-270 49 60

Rektor
Veronica Liv
0660-26 53 43
073-075 58 40
veronica.liv@ornskoldsvik.se


Gideå förskola
Skollärarvägen 3
Box 20
896 93 GIDEÅ

Avdelningar
Blåklockan 073-088 20 92
Prästkragen 070-109 45 62
Solrosen 072-221 57 39
Violen 073-071 53 40

Rektor
Åsa Omark
076-017 73 14
asa.omark@ornskoldsvik.se


Gottne Förskola
Bygdegårdsvägen 1
890 42 Mellansel
0660-920 18
076-127 46 19

Rektor
Veronica Liv
0660-26 53 43
073-075 58 40
veronica.liv@ornskoldsvik.se


Haffsta Förskola
Haffsta 201
894 93 ÖVERHÖRNÄS

Avdelningar
Blå 073-275 28 10
Röd 070-228 64 78
Grön 070-238 90 74
Gul 070-263 52 44
Lila 072-518 03 37

Rektor
Carina Sjöström
0660-886 77
073-270 20 52
carina.sjostrom@ornskoldsvik.se


Hemlings förskola Skalman
Hemling 263
890 51 LÅNGVIKSMON
070-204 45 80

Rektor
Catrin Lundqvist
070-713 01 02
catrin.lundkvist@ornskoldsvik.se


Husums förskola
Bruksvägen 169
896 32 HUSUM

Saltkråkan 070-190 49 55
Lönneberga 070-190 49 45
Bullerbyn 070-190 49 57
Villekulla 070-190 49 56
Junibacken 070-190 49 58

Rektor
Ann Sundin-Sjöblom
0660-26 50 66
070-190 62 02
ann.sundin@ornskoldsvik.se

Hållängets förskola
Hörnettvägen 66
892 51 DOMSJÖ

Avdelningar
Bläckfisken 073-275 54 52
Sländan 073-057 98 37
Draken 073-062 01 51
Nyckelpigan 073-275 10 77
Sköldpaddan 073-275 54 54
Myran 073-271 86 77
Igelkotten 073-275 54 51

Rektor
Annelie Wernblom
070-217 22 12
annelie.wernblom@ornskoldsvik.se


Höglands förskola
Nygårdsvägen 15
891 51 ÖRNSKÖLDSVIK
Bläckfisken 073-274 83 48
Snäckan 073-274 62 89

Rektor
Ulrika Messering
072-210 02 34
ulrika.messering@ornskoldsvik.se


Idbyns förskola Trollbyn
Idbyn 311
891 96 ARNÄSVALL

Avdelningar
Trollbyn/Trollstigen 070-190 49 42
Trollskogen 070-190 49 39

Rektor
Åsa Omark
076-017 73 14
asa.omark@ornskoldsvik.se


Järveds förskola
Handskmakarvägen 4
891 77 JÄRVED
0660-583 46

Avdelningar
Biet 072 - 522 53 15
Fjärilen 073 - 270 75 16
Humlan 072 - 219 08 27
Spindeln 072 - 206 14 50

Rektor
Ulrika Linné
0660-26 54 67
073-275 40 10
ulrika.linne@ornskoldsvik.se


Kojans förskola
Gullvivevägen 3
891 43 ÖRNSKÖLDSVIK

Rektor
Carina Östman
072-205 43 30
0660-26 52 81
carina.ostman@ornskoldsvik.se


Kungabackens förskola
Vintergatan 12E
891 60 Örnsköldsvik

Avdelningar
Bävern 073-021 32 66
Ekorren 073-020 07 78
Grodan 073-020 42 37
Örnen 073-022 09 57

Rektor
Helena Gustavsson
070-679 57 84
helena.gustavsson@ornskoldsvik.se


Köpmanholmens förskola Bryggan
Hummelviksvägen 8A
893 40 KÖPMANHOLMEN
0660-22 34 70

Avdelningar
Bojen 072-210 18 41
Fyren 070-190 48 63
Kartan 072-209 65 29
Kompassen 070-190 48 61
Kulingen 073-275 56 44
Lotsen 070-190 48 62
Rolingen 073-275 56 45

Rektor
Anna-Karin Lindmark
073 - 270 20 51
anna-karin.lindmark@ornskoldsvik.se


Lilltjärnens förskola
Mycklingsvägen 1
894 30 SJÄLEVAD
0660-26 51 80

Avdelningar
Saltkråkan 072-217 18 13
Junibacken 072-222 91 46
Bullerbyn 072-246 24 14
Lönneberga 072-212 61 65

Rektor
Therese Hallin
070-190 61 98
therese.hallin@ornskoldsvik.se


Långviksmons förskola
Berguvsvägen 1
890 51 LÅNGVIKSMON
0662 - 303 11

Rektor
Catrin Lundqvist
070-713 01 02
catrin.lundkvist@ornskoldsvik.se


Mellansels förskola
Skolgatan 21
895 40 Mellansel

Avdelningar
Tomten 070-332 72 60
Trollet 073-275 55 48

Rektor
Carina Sjöström
0660-886 77
073-270 20 52
carina.sjostrom@ornskoldsvik.se


Molidens förskola
Molidenvägen 12
894 95 Moliden
0660 - 915 52

Avdelningar
Rubinen 073-275 55 44
Smaragden 072-226 06 23
Diamanten 076-136 45 95

Rektor
Therese Hallin
070-190 61 98
therese.hallin@ornskoldsvik.se


Mycklings förskola
Mycklingsvägen 20
894 30 SJÄLEVAD
0660-26 51 76

Avdelningar
Myggan 073 - 052 94 92
Myran 073 - 053 04 85
Mullvaden 073 - 052 94 88

Rektor
Veronica Liv
0660-26 53 43
073-075 58 40
veronica.liv@ornskoldsvik.se


Norrflärke förskola
Norrflärke 2174
895 93 Bredbyn
0660-26 54 00

Avdelningar
Guldklimpen 076 - 133 52 07
Silverkannan 073 - 070 28 12

Rektor
Anna-Karin Lindmark
073 - 270 20 51
anna-karin.lindmark@ornskoldsvik.se


Parkens förskola
Folkparksgatan 3
891 36 Örnsköldsvik

Avdelningar
Elefanten 073-037 65 36
Noshörningen 073-038 21 18

Rektor
Ulrika Linné
0660-265467
ulrika.linne@ornskoldsvik.se


Resans Förskola
Daghemsvägen 2-4
893 30 BJÄSTA
0660 - 26 50 58

Avdelningar
Jollen 070-237 01 60
Båten 073-275 55 06
Tåget 073-275 55 07
Flyget 073-275 55 08

Rektor
Sofia Svedin
070-373 39 90
sofia.svedin@ornskoldsvik.se


Ripans förskola
Storgatan 46
891 34 Örnsköldsvik
070-190 90 36

Rektor
Christina Vestman
072-506 21 64
christina.vestman@ornskoldsvik.se


Rödluvans förskola
Tjärnmyrvägen 1
892 42 DOMSJÖ
0660 - 886 65

Avdelningar
Blåbärsskogen 070-231 54 83
Hallonsnåret 070-275 62 90
Lingonbacken 073-274 83 67

Rektor
Carina Sjöström
0660-886 77
073-270 20 52
carina.sjostrom@ornskoldsvik.se


Sidensjö Fyrklövern

Angermanusväg 4
893 95 SIDENSJÖ

Avdelningar
Hallon 073-424 91 70
Hjortron 073-427 80 11

Rektor
Anna-Karin Lindmark
073-270 20 57
anna-karin.lindmark@ornskoldsvik.se


Sidensjö förskola
Angermanusväg 16
893 95 SIDENSJÖ

Avdelningar
Blåbär 073-270 20 21
Lingon 073-270 20 19
Nypon 073-275 28 01

Rektor
Anna-Karin Lindmark
073-270 20 51
anna-karin.lindmark@ornskoldsvik.se


Själevads förskola
Hampnäsvägen 34
894 30 SJÄLEVAD
0660 - 26 51 81

Avdelningar
Ekorren 070-374 08 67
Haren 073-033 65 70
Grodan 073-041 53 30
Trollsländan 073-026 91 70

Rektor
Therese Hallin
070-190 61 98
therese.hallin@ornskoldsvik.se


Sjölyckans förskola
Fågelvägen 1
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Avdelningar
Dykaren: 073-275 55 16
Skräddaren: 073-274 73 60
Svanen: 073-039 82 41
Tärnan: 073-274 05 78
Abborren: 073-275 55 17
Gäddan: 073-082 16 61
Grodan: 073-084 92 60
Sländan: 073-085 05 47

Rektor
Ulrika Messering
072-210 02 34
ulrika.messering@ornskoldsvik.se


Skogsgläntans förskola
Älgvägen 21
891 43 ÖRNSKÖLDSVIK

Avdelningar
Gullvivan 073-270 49 79
Violen 072-230 23 89
Vitsippan 073-270 49 80
Blåklinten 070-191 83 00
Rödklövern 073-270 20 36

Rektor
Carina Östman
072-205 43 30
0660-26 52 81
carina.ostman@ornskoldsvik.se


Skorpeds förskola
Källvägen 3
895 97 Skorped
0661-303 18
073-392 20 82

Rektor
Sofia Svedin
070-373 39 90
sofia.svedin@ornskoldsvik.se


Skärgårdens förskola
Skolvägen 1
893 30 BJÄSTA

Avdelningar
Kajen 070-382 13 00
Skeppet 073-275 45 97

Rektor
Sofia Svedin
070-373 39 90
sofia.svedin@ornskoldsvik.se


Skärpe förskola
Hingstvägen 2A
891 42 ÖRNSKÖLDSVIK

Avdelningar
Skeppet 073-037 38 20
Jollen 073-035 62 60

Rektor
Annelie Thelin
0660-26 52 76, 073 - 274 56 04
annelie.thelin@ornskoldsvik.se


Stjärnans förskola
Sörbyvägen 16
891 61 ÖRNSKÖLDSVIK
072-241 42 36

Rektor
Helena Gustavsson
070-679 57 84
helena.gustavsson@ornskoldsvik.se


Sunnanängs förskola
Vetevägen 12
892 33 DOMSJÖ

Rektor
Sara Westman
sara.westman@ornskoldsvik.se
076-106 33 07

Avdelningar
Blåklockan 073-270 49 54
Daggkåpan 073-274 83 40
Fjärilen 070-292 36 67
Röddockan 073-270 49 55
Smörblomman 073-270 49 53
Trollsländan 070-292 24 02
Vitklövern 073-270 49 52


Trehörningsjö förskola
Villagatan 2
890 54 TREHÖRNINGSJÖ
072-530 09 23

Rektor
Åsa Omark
076-017 73 14
asa.omark@ornskoldsvik.se


Ängsmarkens förskola
Älgvägen 23
891 43 ÖRNSKÖLDSVIK

Avdelningar
Plan 1
Lekfullheten 070-190 61 94
Nyfikenheten 070-190 90 39
Plan 1,5
Möjligheten 070-190 90 40
Kreativiteten 073-274 83 60
Plan 2
Meningsfullheten 070-190 90 42
Olikheten 073-043 86 28
Plan 2,5
Hållbarheten 072-503 56 62
Delaktigheten 073-042 71 75

Rektor
Annelie Thelin
0660-26 52 76, 073 - 274 56 04
annelie.thelin@ornskoldsvik.se


Örnsköldskolans förskola
Storgatan 42
891 34 ÖRNSKÖLDSVIK

Avdelningar
Da Vinci 073-270 35 54
Miro 073-270 35 52
Monét 073-270 35 51
Mozart 073-275 29 21
Vivaldi 073-270 35 53
Selma Lagerlöf 073-270 20 29

Rektor
Christina Vestman
072-506 21 64
christina.vestman@ornskoldsvik.se