Länk till startsidan

Våld i nära relation

Bra att veta

Om du blir utsatt för våld och behöver akut hjälp ska du alltid ringa larmnumret 112.

Om du inte omedelbart behöver få skydd i en våldssituation kan du söka stöd och hjälp från kommunens resurscentrum mot våld. De ger stöd för dig som utsätts för våld och/eller fysisk och psykisk misshandel i en nära relation eller genom hedersrelaterat våld och förtryck. Även den som utsätter sina närstående för våld och hot kan få stöd och behandling.

  • Känner du dig rädd och hotad, ibland eller hela tiden?
  • Anpassar du ditt beteende för att undvika att bli utsatt för obehagliga upplevelser av en person du har en nära relation med?
  • Händer det, eller har det hänt, att någon du har en nära relation med tar ut sin frustration och ilska på dig?

Så ska du inte ha det! Tveka inte att ta kontakt och söka hjälp. Du kan vara anonym. Det kostar inget att söka hjälp.

Resurscentrums stöd till dig som utsätts för våld

Hos resurscentrum mot våld får du kontakt med en person som har särskild kunskap om våld i nära relationer. Personen hjälper dig med råd och stöd och kan också bevilja insatser, exempelvis samtal med specialutbildad behandlare.

Samtalen syftar till att ge dig styrka och de anpassas utifrån dina behov. Det kan både vara enskilda samtal och samtal i grupp. Samtalen kan bland annat handla om:

  • vad som är våld i en nära relation
  • att ge kunskap om och fundera över olika processer som sker
  • övningar som stärker självkänslan
  • skuld och skam
  • att reflektera kring ditt föräldraskap, om du har barn.

Du når resurscentrum mot våld genom att kontakta mottagningsgruppen för barn, unga och beroende.

Kvinnojour

Förutom kommunens stöd finns även Örnsköldsviks kvinnojour. Det är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp och en möjlighet för kvinnor att fly undan våld.

Kontakt

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10:00–11:30 och 13:00–15:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag , 10:00-11:30 onsdag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten läses på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Örnsköldsviks kvinnojour

Telefon: 0660-841 97 eller 070-270 00 66

Öppettider telefon: Dygnet runt, alla dagar


Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Öppettider telefon: Dygnet runt, alla dagar

Social beredskap

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07. Är situationen akut, ring polisen 112