Länk till startsidan

Vad är våld

Våld behöver inte vara fysiskt. Det kan ta sig många olika uttryck:

  • Det vanligast förekommande våldet är att skada någon psykiskt, till exempel att din självkänsla skadas av ständigt kränkande uttalanden.
  • Våld är även att bli fysiskt skadad så som knuffad eller slagen.
  • Våld är också att gå med på sexuella aktiviteter som du inte vill.
  • Våld kan vara att bli kontrollerad i vilka du får umgås med eller gälla er gemensamma ekonomi.
  • Att förstöra eller kasta saker, att hota att ta sitt eget liv eller att skada sig själv, dig, någon annan eller något som betyder mycket för dig är också våld.
  • Våldet eller hoten innebär att du gör något som du inte vill eller att du avstår från att göra något som du vill.

Ingen ska behöva acceptera våld. Oavsett på vilket sätt du drabbas, sök hjälp!