Länk till startsidan

När du kommer som nyanländ

Bra att veta

Du som kommer till Örnsköldsvik som flykting eller anhörig till flyktingar och har uppehållstillstånd kan få stöd och hjälp via kommunens mottagningsorganisation.

Stödet utgår från dina behov och din situation. Det kan till exempel handla om information och råd som gäller ekonomi, hälsa, utbildning, olika samhällsfunktioner och myndigheter. Det kan också vara samtal med personlig utgångspunkt. Mottagningsgruppens stöd syftar till att du ska kunna stärka din självständighet och att du ska få ta vara på dina egna förmågor.

Stödet finns tillgängligt för dig under de två första åren efter att du har fått uppehållstillstånd.

Mottagningsgruppen har en reception på Flerspråkigt centrum. Där finns även integrationsstödjare som har till uppgift att underlätta och stödja dialogen mellan förskola och skola och nyanlända familjer med barn i förskole- och skolålder.

Kontakt

Flerspråkigt centrum och mottagningsgrupp för nyanlända

E-post: integrationsenheten@ornskoldsvik.se

Besöksadress: Strandgatan 7i, 891 39 Örnsköldsvik

Öppettider Flerspråkigt centrum och mottagningsgrupp för nyanlända: 12:30–15:00 måndag-fredag


Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.