Länk till startsidan

Asylsökande

Migrationsverket har ansvaret för asylboende och behöver inte avtala med berörd kommun för att placera asylsökande. Enda undantaget gäller ensamkommande flyktingbarn. I de fallen avtalar Migrationsverket med kommunen om att ta mot ett visst antal barn och ansvara för barnens boende och omvårdnad.

Om du är mellan 16 och 21 år och kommit till Sverige som asylsökande, utan förälder eller vårdnadshavare, hjälper kommunen dig med boende.

När du har fått uppehållstillstånd

När Migrationsverket har beviljat dig uppehållstillstånd har du rätt att bo i Sverige. Migrationsverket ansvarar för din bosättning och anvisar en kommun där du får bo. Sedan är det Arbetsförmedlingen och kommunen som ger dig fortsatt stöd för att etablera dig i samhället.

Arbetsförmedlingen har etableringsansvar för personer i åldrarna 20-64 år samt ungdomar 18-19 år som inte har sina föräldrar i Sverige. Etableringsansvaret innebär att du ska få stöd som stärker dina möjligheter till arbete och egen försörjning.

När du har fått uppehållstillstånd och folkbokfört dig i kommunen blir du registrerad hos kommunens integrationsenhet. Där får du en egen handläggare. Handläggaren är en person som du kan vända dig till för att få stöd och hjälp utifrån dina behov. Det kan till exempel handla om ekonomi, hälsa, utbildning, olika samhällsfunktioner och myndigheter. Du kan också få tala med någon om sådant som känns svårt.

Uppehållstillståndet innebär att du får rätt att delta i svenskundervisning för invandrare. Den undervisningen brukar kallas sfi. På sfi får du lära dig det svenska språket. Du får också lära dig om hur det svenska samhället fungerar. Det är kommunen som ansvarar för sfi.