Länk till startsidan

Tolk

Om du inte behärskar det svenska språket och behöver tolk i dina kontakter med kommunen eller en annan myndighet, ska kommunen eller den myndigheten ordna det. Det kostar inget för dig.

Använd inte anhöriga, barn eller vänner som tolkar. De är inte opartiska och har inte tystnadsplikt. En tolk arbetar under sträng sekretess och får inte berätta för någon annan vad som sagts.

För att undvika missförstånd är det viktigt att tolken har goda kunskaper i svenska och i ett språk som du förstår väl. En tolk måste tolka precis allt som sägs.

Ett samtal med hjälp av tolk tar ofta längre tid. Det kan vara bra att tänka på både för dig och den du ska tala med så att ni planerar tillräckligt med tid för samtalet.