Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nya regler för eldning av trädgårdsavfall
fotomontage på en lövhög med en kratta och en spade, samt delar av en majbrasa med människor vid sidan som tittar på.

Ny lagstiftning påverkar möjligheten att elda trädgårdsavfall samt krävs dispens för att få elda majbrasa.

Nya regler för eldning av trädgårdsavfall

Nya lagändringar om utsortering av bioavfall som trädde i kraft den 1 januari 2024 påverkar möjligheten till eldning av trädgårdsavfall. Förändringen innebär bland annat att du som privatperson inte får elda ditt trädgårdsavfall och för föreningar som vill arrangera exempelvis en majbrasa krävs dispens för att få elda.

De nya bestämmelserna gäller för alla såväl privatpersoner som för verksamheter och är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Som trädgårdsavfall räknas framför allt växtdelar, gräsklipp, löv, grenar och stubbar. Trädstammar eller grövre buskar som är tänkt att användas som ved räknas inte som avfall. Det betyder att du exempelvis får elda i matlagningssyfte, såsom att grilla korv på din egen tomt.

För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt kan du göra något av följande:

  • kompostera avfallet i din trädgård
  • lämna det på någon av kommunens återvinningscentraler
  • beställa hämtning av trädgårdsavfallet genom auktoriserad transportör (dessa framgår på Mivas webbplats och sker mot en kostnad)

Det går att söka dispens hos kommunen från förbudet att elda trädgårdsavfall om det sker i samband med någon typ av offentlig tillställning. Dispens kan exempelvis ges till föreningar som anordnar majbrasa eller liknande. Däremot finns det i dagsläget ingen möjlighet för privatpersoner att ansökan om dispens från förbudet för att elda trädgårdsavfall på sin egen tomt.

 

Läs mer om att elda utomhus samt ansöka om dispens.

Läs mer om vad som gäller för återvinning och hämtning av trädgårdsavfall på Mivas webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad som krävs för att få arrangera en majbrasa.

Publicerad: