Länk till startsidan

Elda majbrasor

Eldning sker alltid på eget ansvar.

Dispens och tillstånd

För att anordna en offentlig tillställning som till exempel majbrasa eller liknande krävs dispens från eldningsförbudet. En ansökan om dispens ska innehålla information om mängd, tid och plats. Ansökan skickas in via e-post till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Det kan även krävas tillstånd för att anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Du söker tillstånd hos polisens tillståndsavdelning, som du kan nå via telefonnumret 114 14.

Du kan även läsa mer om tillstånd på polisens webbplats polisen.se. Länk till annan webbplats.

Råd till dig som ska arrangera en majbrasa

  • Om brasan står på exempelvis gräs bör du dagen efter vattna ordentligt runt brasan för att blöta upp marken.
  • Det är viktigt att ha koll på omgivningen kring brasan. Gnistor från brasan kan flyga iväg och orsaka så kallade flygbränder långt ifrån brasan.
  • Det är extra viktigt att släcka ordentligt. Det kan krävas att du gräver i marken där brasan stått för att se till att allt är släckt.
  • Du måste ha släckutrustning på plats. Tänk på att det inte räcker med endast brandsläckare och vanlig trädgårdsslang, utan du behöver ha tillgång till anslutet vatten från till exempel brandpost med högre flöde.
  • Bevaka efteråt så att allt är släckt innan du lämnar platsen.

Innehållet i brasan

Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall och obehandlat virke. Exempel på material som inte får brännas är målat och oljat virke, plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg, kemikalier och bildäck eller annat miljöfarligt avfall som avger giftig och kraftig rök.

Placering

Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller jord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar eller under elkraft- och teleledningar. Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder.

Räddningstjänsten rekommenderar att du bör ha ett avstånd på minst 50 meter till byggnad, elkraft- eller teleledning och minst 25 meter till skog. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt, även på kvällen, på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör du ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

Väderförhållande

Tänk på att vid torr väderlek krävs en stor försiktighet vid eldning. Brasan får inte tändas vid kraftiga vindförhållanden eller om eldningsförbud råder. Skulle väderförhållanden förändras till det sämre under eldningen ska eldningen avbrytas.

Upptändning

Tänd brasan i första hand med trä och/eller näver och i andra hand tändvätska. Tänk på att inte spruta på tändvätska efter att du har tänt elden, flaskan kan explodera.

Släckning

Innan brasan tänds ska det finnas framdragen och trycksatt slang som når hela brasans omfång samt en bit bortanför brasan för att kunna släcka om elden sprider sig. Att enbart ha lösa brandsläckare och hinkar med vatten är ej godkänt för att kunna släcka. Innan brasan lämnas på kvällen ska elden och glöden släckas helt och kolrester skottas ihop.

Säkerhet

En säkerhetsansvarig ska utses som bevakar eldningen och ser till att barn och andra besökare inte kommer för nära eller kastar in fyrverkerier eller liknande i brasan. Det kan innebära risk för att elden sprider sig och kläder kan ta eld.