Länk till startsidan

Elda utomhus

Bra att veta

Nya lagändringar om utsortering av bioavfall som trädde i kraft den 1 januari 2024 påverkar möjligheten till eldning av trädgårdsavfall. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras, samlas in av kommunen eller lämnas till återvinningscentral.

För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt kan du göra något av följande:

  • kompostera avfallet i din trädgård
  • lämna det på någon av kommunens återvinningscentraler
  • beställa hämtning av trädgårdsavfallet genom auktoriserad transportör (dessa framgår på Mivas webbplats och sker mot en kostnad)

Som trädgårdsavfall räknas framförallt växtdelar, gräsklipp, löv, grenar och stubbar. Trädstammar eller grövre buskar där du tänker använda träet som ved räknas inte som avfall. Det betyder att det inte är förbjudet om du ska elda i matlagningssyfte, exempelvis grilla korv på din tomt.

Möjlighet till dispens

Det går att söka dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall om det sker i samband med någon typ av offentlig tillställning. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Dispens kan exempelvis ges till föreningar som anordnar majbrasa eller liknande.

En ansökan om dispens ska innehålla information om mängd, tid och plats. Ansökan skickas in via e-post till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Det finns ingen möjlighet för privatpersoner att ansökan om dispens från förbudet för att elda trädgårdsavfall på sin egen tomt.

Kom ihåg att eldning alltid ska ske på ett säkert sätt, utan spridningsrisk. Den som tänder elden är också ansvarig för den. Eldningsplatsen ska vara väl avgränsad och släckredskap ska finnas tillhands. Den som eldar ska också ha möjlighet att snabbt kunna larma 112 om problem skulle uppstå.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.