Länk till startsidan

Elda utomhus

Bra att veta

Under perioden 10 maj – 10 oktober är det förbjudet att elda torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område. Under övrig tid på året får du elda trädgårdsavfall endast om det kan ske på ett säkert sätt och utan negativ påverkan på människors hälsa. Bor du inte i ett detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser får du elda trädgårdsavfall året om. Kontakta räddningstjänsten om du har frågor om eldning.

Under sommaren kan räddningstjänsten och länsstyrelsen vid behov utfärda eldningsförbud. Eldning utomhus ska undvikas under månaderna maj, juni, juli och augusti. Den som ändå tänker elda, uppmanas att göra det efter klockan 19:00, då vinden ofta lagt sig, för att minska risken för spridning. Under midsommarhelgen är det eldningsförbud på Ulvön, Trysunda och Grisslan.

Kom ihåg att eldning alltid ska ske på ett säkert sätt, utan spridningsrisk. Den som tänder elden är också ansvarig för den. Eldningsplatsen ska vara väl avgränsad och släckredskap ska finnas tillhands. Den som eldar ska också ha möjlighet att snabbt kunna larma 112 om problem skulle uppstå.

För att få elda på allmän plats, till exempel i parker och parkområden, krävs tillstånd från polisen.

Kontakt

Kontakta räddningstjänsten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.