Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Besöksvänner ska lindra ofrivillig ensamhet
Catharina Ericsson och Britta Schönfeldt

Catharina Ericsson, välfärdsförvaltningen och Britta Schönfeldt, Röda Korset, ser fram emot en gemensam besöksverksamhet. Möt dem gärna den 20 april för att få veta mer om ett givande uppdrag som besöksvän.

Besöksvänner ska lindra ofrivillig ensamhet

Örnsköldsviks kommun och Röda Korset Örnsköldsvik gör gemensam sak för att bidra till att bryta ofrivillig ensamhet. Ideella besöksvänner ska erbjuda gemenskap och aktivitet, främst för äldre men även andra ofrivilligt ensamma.

 

Äldre personer över 75 år är en av de grupper i samhället som oftast upplever ofrivillig ensamhet. Var tionde person i den gruppen känner att ensamheten påverkar deras mående negativt, enligt Socialstyrelsen. I Örnsköldsvik inleder nu kommunen och Röda Korset en gemensam satsning för att minska social isolering och förebygga psykisk ohälsa.

Genom Röda Korsets frivilligverksamhet ska äldre och ofrivilligt ensamma kunna få en besöksvän. Besöksvännen besöker samma person en till två gånger i månaden för att erbjuda sällskap och socialt utbyte. Det kan exempelvis handla om pratstunder i hemmet, promenader eller andra utåtriktade aktiviteter och arrangemang. Den besökta och besöksvännen är fria att forma mötena med utgångspunkt i den besöktas behov och önskemål.

– Jag kommer ständigt i kontakt med äldre som mår dåligt på grund av ensamhet och isolering. Därför känns det bra att vi nu kan komma i gång med ett angeläget förebyggande arbete där vi tillsammans med Röda Korset kan bidra till en ökad folkhälsa, säger Catharina Ericsson, äldre- och anhörigkonsulent, Örnsköldsviks kommun.

Planen är att både arbeta uppsökande och att de som är intresserade att få en besöksvän på eget initiativ ska kunna kontakta Röda Korset eller kommunens äldre- och anhörigkonsulent.

– För att kunna erbjuda bästa möjliga matchning strävar vi efter att få en så stor bredd som möjligt bland de som ansluter till vår besöksverksamhet. Vi välkomnar alla som fyllt 18 år och är intresserade av att stödja en medmänniska till uppdraget som besöksvän. Några speciella förkunskaper krävs inte. Vi står för introduktion, kurser och stöd till våra frivilliga uppdragstagare, säger Britta Schönfeldt, frivilligledare Röda Korset Örnsköldsvik.

Eftersom verksamheten med besöksvänner bygger på ideella insatser ligger stort fokus i dagsläget på att utöka skaran av frivilliga uppdragstagare. Örnsköldsviks kommuns äldrekonsulent och Röda Korsets frivilligledare välkomnar alla som är intresserade av att bli besöksvänner till en informationsträff. Träffen hålls torsdag 20 april, kl 13:00-15:00 i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.


Information till dig som vill bli besöksvän
information till dig som är intresserad av att få en besöksvän

Röda Korset, Örnsköldsvik Länk till annan webbplats.

Publicerad: