Länk till startsidan

Bli besöksvän

Bra att veta

Besöksvän är en frivillig verksamhet i samverkan mellan Röda Korset och kommunen. Du som vill engagera dig som besöksvän ger ett betydelsefullt medmänskligt stöd till en annan person.

I uppdraget som besöksvän besöker du regelbundet en person för att bjuda in till social gemenskap och aktivitet, i hemmet eller på annan plats. Det kan handla om allt från en lugn fika- och pratstund vid köksbordet till utomhusaktiviteter eller evenemang. Det är den enskilda personens behov och önskemål som ska styra vad ni gör vid besökstillfällena. Som besöksvän träffar du din vän 1-2 gånger i månaden.

Som besöksvän ska du ha intresse för att möta andra människor, ha förståelse för olika behov och reaktioner samt en god kommunikativ förmåga. Givetvis möter du alla människor förutsättningslöst och med respekt. Som besöksvän har du ett tysthetslöfte gentermot den du besöker.

Du som vill engagera dig som besöksvän ska ha fyllt 18 år. En mångfald av personer med olika bakgrund, etnicitet, kön, åldrar och funktionsförmågor är en tillgång i besöksverksamheten. Det breddar verksamhetens kompetens och ökar möjligheten till en lämplig matchning och ömsesidigt utbyte.

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att bli besöksvän. Du får en introduktion i uppdraget och deltar i Röda Korsets kurser och gruppträffar tillsammans med andra frivilliga i besöksgruppen. Gruppens verksamhet hålls samman av Röda Korsets frivilligledare.

Vill du bidra till att bryta någons ensamhet och isolering och samtidigt berika din egen dag? Varmt välkommen att höra av dig för mer information!

Kontakt

Catharina Ericsson

Äldre- och anhörigkonsulent

Telefon: 0660-881 98

E-post: catharina.ericsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)