Ja

Via förnybar el från vindkraft spjälkar Liquid Winds anläggning vatten till vätgas som kombineras med infångad koldioxid och bildar eMethanol, som används som koldioxidneutralt bränsle för marina transporter där direkt elektrifiering inte är möjlig.

Samarbete för framgångsrika etableringar

I Örnsköldsvik finns goda förutsättningar för nya etableringar som förstärker och utvecklar det befintliga näringslivet. Bakom kulisserna pågår ett intensivt arbete, från många aktörer, för att hitta rätt matchning och hjälpa investerare och entreprenörer att växa just här. Ett gott exempel på detta är Liquid Wind, som berömmer engagemanget i kommunen.

%%#6a762a%%accent-1%%

Sebastian Arnehed arbetar som näringslivsutvecklare vid tillväxtavdelningen, med särskilt fokus på etableringar.

– Jag jobbar proaktivt med att bygga attraktiva case och sälja in dem mot företag, men också med att ta emot förfrågningar, utreda förutsättningar och stötta arbetet för fler etableringar på orten. Min och mina kollegors roll är till att driva på processer och underlätta för exploatörer genom att ge rätt kontaktväg in i olika frågor.

Arbetet går till stor del ut på att vara en spindel i nätet och att samverka. Bland annat med High Coast Invest och Business Sweden, som har spetskompetens när det kommer till att locka investerare på en internationell marknad, men också med kompetenskluster som RISE Processum och BizMaker, liksom med lokala aktörer som Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren.

Mycket samverkan äger också rum inom den egna organisationen, där Örnsköldsviks kommun och de kommunala bolagen hjälper exploatörer genom att lotsa dem genom kommunala processer eller bistå i frågor om avancerad rening, kylvatten, förnybar energi och export.

– Alla sitter på spetskompetens inom sina områden. Vi ska dra nytta av det och ge företagen det bästa erbjudande vi kan skapa tillsammans. Några av Örnsköldsviks styrkor är väl utbyggd infrastruktur, hållbar energi, företagsnära forskning och inte minst hög kompetens inom exempelvis skoglig bioekonomi och process- och verkstadsindustri, säger Sebastian.

Ett av de startup-bolag som nyligen valt Örnsköldsvik som sin etableringsort är Liquid Wind, som bygger Sveriges första elektrobränslefabrik i kommersiell skala vid Hörneborgsverket. Anläggningen i Örnsköldsvik kallas FlagshipONE, och kommer årligen att producera 50 000 ton eMethanol från förnybar el och biogen koldioxid. Produktionen ersätter cirka 25 000 ton fossila bränslen och förhindrar utsläpp av ungefär 100 000 ton fossil koldioxid. Lösningen är starkt efterfrågad av framför allt de stora marina spelarna på världsmarknaden, men också som drivmedel för tunga landtransporter.

– Jag blev kontaktad av Sebastian Arnehed som hade läst om oss i Ny Teknik. Han berättade att det fanns en perfekt plats för oss i industriområdet vid Hörneborgsverket. Det är faktiskt hans förtjänst att vi är här i dag! Då kunde vi inte ana exakt hur perfekt platsen var, men nu vet vi, säger Thomas Nilsson, General Manager FlagshipONE vid Liquid Wind.

Thomas Nilsson, General Manager FlagshipONE vid Liquid Wind.

Valet av Örnsköldsvik som platsen för den första anläggningen grundar sig i både hårda och mjuka värden.

– Här var det redan förberett för en anläggning till, så utrymmet fanns liksom tillgång till biogen koldioxid och en nätanslutning med högspänningskabel som vi kan använda. Övik Energi har också kapacitet att förse oss med ånga, kylning och avjoniserat vatten. Det finns dessutom en tankfarm precis bredvid där vi kan lagra metanolen och en hamn som vi kan skeppa produkterna från. Snacka om perfekt!

Thomas Nilsson framhåller också samarbetet med ledningen på Övik Energi.

– Det är fantastiskt med vilket engagemang Övik Energi har tagit sig an den här affärsmöjligheten. Det är viktigt att ha en samarbetspartner som vill se möjligheter, då finns förutsättningarna för ett långsiktigt samarbete.

Liquid Wind är nu inne i projekteringsfasen som beräknas pågå i cirka 40 veckor. Därefter sker investeringsbeslut och upphandling av entreprenörer. Bygget är beräknat att börja våren 2022 och stå klart vid årsskiftet 2023–2024. Om investeringsbeslut fattas handlar det om en investering på cirka 1,5 miljard kronor.

Tillsammans kan vi locka och skapa ännu fler etableringar. Hör gärna av dig till Sebastian med idéer eller intresse!
E-post: sebastian.arnehed@ornskoldsvik.se
Tel: 0660-888 16

Text: Malin Wiklund
Foto: Liquid Wind och Örnsköldsviks kommun