Ja

En plats för framgångsrika etableringar

Välkommen till Örnsköldsvik, en plats där framgångsrika företag verkat och utvecklats i decennier. I Örnsköldsviks finns en blandning av stora och små världsledande företag inom allt från bioekonomi, verkstad, IT och musikproduktion till forskning och utveckling i absolut världsklass. I Örnsköldsvik finns goda förutsättningar för nya etableringar som förstärker och utvecklar det befintliga näringslivet. Här finns tillgång till väl utbyggd infrastruktur, hållbar energi och inte minst hög kompetens.

%%#6a762a%%accent-1%%